Hjem

Norrøn filologi

Hovedinnhold

Gamal versjon av Edda

Hvordan snakket og skrev nordmennene i middelalderen?  Hva drev de med? Hva gjorde de med runene? Hva var forholdet mellom Norge, Island og vesterhavsøyene i middelalderen? Hvordan leser og forstår man håndskrifter og europeisk middelalderlitteratur? Hvorfor samlet kristne islendinger hedenske dikt?

Norrøn filologi er studiet av norrønt språk, norrøn litteratur og norrøn kultur. Norrønt er «Det gamle Sprog», slik det ble talt og skrevet her til lands i middelalderen og dessuten på vesterhavsøyene. Den felles språklige og litterære kulturen varte i over 500 år fra landnåmet av Island til begynnelsen av 1400-tallet.

Med en spesialisering i norrønt blir man i stand til å lese og forstå norrøne tekster og man kommer til å oppleve mange ulike sjangere av norrøn og europeisk skjønn- og lærdomslitteratur. Etter at man har utviklet språklig kompetanse i norrønt, kan man spesialisere seg i språklige, litterære og kulturelle retninger. Faget er svært internasjonalt og tilbyr utenlandsopphold og kontakter i en rekke land.