Hjem
Senter for farmasi
Konferanse

Farmasidagene

Delta på Farmasidagene!

Stipendiat Aslaug Risøy
I november 2016 holdt stipendiat Aslaug Risøy et Petcha kucha foredrag på Farmasidagene.

Farmasidagene er et årlig farmasimøte arrangert av Norsk Farmasøytisk Selskap. Farmasidagene er rettet mot hele farmasi-Norge, og tilbyr foredrag for både apotekfarmasøyter, sykehusfarmasøyter, industriansatte og forskere. Det er et veldig bra sted å få en oversikt over det som skjer på farmasifronten i Norge.

I 2016 var temaet "Prioritering i Helse-Norge". Fra UiB deltok Aslaug J. Risøy, stipendiat i forskningsgruppe for samfunnsfarmasi og allmennmedisin med et Pecha kucha foredrag om forskningen sin, med 20 slides på 20 sekunder hver. Dette er en ganske krevende øvelse, men Aslaug gjorde en strålende jobb! Se foredraget her. Apotek 1 laget en kort reportasje fra fjorårets Farmasidager, som kan sees her.

I 2017 avholdes Farmasidagene den 9. og 10. november, for 32. gang. I år er det tre tema: "E-helse - grip muligheten!", "M2M - Molecule to Man" og "Eldre og legemidler". Førsteamanuensis Reidun L. S. Kjome leder arrangementskomiteen for "Eldre og legemidler", og kan love spennende foredrag. Påmeldingen har ikke åpnet ennå, men for å lese mer om programmet, se her.