Hjem
Senter for farmasi
Studiekvalitetsprisen

Galenisk farmasi vant fakultetets studiekvalitetpris 2018

Senter for farmasi gratulerer teamet bak galenisk farmasi med prisen!

Galenisk farmasi
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

Professor Emmet McCormac leder et dedikert team som har jobbet hardt for å gjøre undervisningen i galenisk farmasi så bra som mulig. Ragnhild Haugse, Marianne Heggø Hansen, Quenh Le, og Zina Fandalyuk var med på å ta i mot studiekvalitetsprisen på fakultetets dag. Gruppen har gjort en stor jobb med å bygge faget opp fra grunnen i 2014/15. Til tross for mangel på egnede lokaler har fagmiljøet gjort et imponerende arbeid med å bygge opp et relevant og engasjerende undervisningstilbud i faget med gode studentevalueringer. Utbyttet av labkurset omtales av alle som godt eller svært godt. Etter erfaringer fra første gjennomføring av labkurset har gruppen laget videoveiledninger for alle labforsøk for å bedre studentenes læringsutbytte, har fått gode tilbakemeldinger på disse og ser at studentene lykkes bedre i laboratoriet. Les mer om dagen og priser her. Firdaposten, som er stolte av Florøværing Quenh Le, dekket også saken, se vedlagt pdf.