Hjem
Senter for farmasi
Ny blog post

Er verdier og refleksjon viktige i dagens farmasi?

Senter for farmasi har arrangert workshop om refleksjon og verdier på Bjørnafjorden gjennom prosjektet FREMFARM. Studenter Miral Alabbasi og Oda Marie Vabø Haugane har snakket med både Ragnhild Holtskog og Hilde Frøyland om verdier, refleksjon og kommunikasjon i dagens farmasi.

liste over verdier
Foto/ill.:
Mirey Alfarah

Hovedinnhold

Kommunikasjon og refleksjon

Å reflektere betyr å gjenspeile. Det handler om å utfordre de etablerte forstillingene. Det er mye i farmasi som er tatt for gitt. Dette kalles for doxa, (red: de sidene ved kultur og samfunn som folk flest tar for gitt, og som de ikke finner grunn til å stille spørsmål ved). Det å kunne reflektere og stille de viktige spørsmålene til pasientene er en svært viktig del av det å være farmasøyt. Vi spurte Hilde; Hvorfor er det viktig for farmasøyter å reflektere?

Hun svarte med: “JA! det er nesten samme som å spørre hvorfor det er viktig for farmasøyter å tenke.”

Dette forteller oss at refleksjon står veldig sentralt i farmasøytens rolle i samfunnet. Farmasøyter møter ofte mennesker i ulike situasjoner. Det å se et bilde av dem i reseptformidleren gir oss ingen informasjon utover det at de er mennesker med visse sykdommer og diagnoser. Derfor er det svært viktig å se på det helhetlig ved å ha dialog med pasienten og kunne reflektere over hva pasienten tenker på når de bruker legemiddelet. For å gjennomføre våre oppgaver bør vi ha evnen til å reflektere og se ting fra ulike sider.

Les mer her