Hjem
Senter for farmasi

Senter for farmasi

Senter for farmasi har det faglige ansvaret for undervisning og forskning i farmasi i samarbeid med andre bidragende fagmiljøer ved Universitetet i Bergen. Senteret er organisatorisk lagt under Institutt for indremedisin, men forvalter sitt eget driftsbudsjett.

Hovedinnhold

Senter for farmasi har det faglige ansvaret for undervisning og forskning i farmasi i samarbeid med andre bidragende fagmiljøer ved Universitetet i Bergen. Senteret er organisatorisk lagt under Institutt for indremedisin, men forvalter sitt eget driftsbudsjett.