Hjem
Senter for farmasi

NFS' Mentorprogram 2012

Norsk Farmasøytisk Selskap arbeider blant annet for å fremme utviklingen av norsk farmasi så vel vitenskapelig som praktisk.

Hovedinnhold

I 2010 startet Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) opp et mentorprogram som gir unge farmasøyter (adepter) mulighet til å bli kjent med erfarne yrkesutøvere (mentorer) og skape sine egne nettverk.

Det er nå klart for opptak av adepter til NFS Mentorprogram 2012-2013. Søknadsfristen er 15.juni.

I Norsk Farmasøytisk Selskaps mentorprogram får adepter tildelt en egen mentor i en ledende posisjon innen norsk farmasi. Mentoren vil være en samtale- og sparringspartner som kan støtte og veilede adepten i den innledende fasen av sin yrkeskarriere.

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere på http://www.nfs.no/sider/tekst.asp?side=157