Hjem
Senter for farmasi

Første fellessamling i forskerskolen

Seks stipendiater fra Bergen deltok på den første fellessamlingen til Nasjonal forskerskole i farmasi (NFIF). I tillegg til nyervervede kunnskaper og venner, gode tilbakemeldinger på forskningsresultater og presentasjonsegenskaper, reiste delegasjonen hjem igjen med to premier i bagasjen.

Hovedinnhold

Nasjonal forskerskole i farmasi ble opprettet våren 2013, og sikter mot å skape et nettverk for ph.d.-studenter, deres veiledere og forskningsgrupper, uavhengig av forskningstema. Den årlige fellessamlingen er ment som et tiltak for å bidra til dette, og ble holdt for første gang på Holmenkollen Park Hotel i Oslo 14.-15. oktober 2013. Fra Bergen deltok stipendiatene Markus Baumann, Dorte Sandaker, Magnus Hole, Ole-Johan Juvik, Kristine Heitmann og Lillan Mo Andreassen, og veilederne Knut Teigen, Bengt Erik Haug og Svein Haavik. Sistnevnte er også medlem av styret og arrangementskomiteen.

Tåke på Flesland gjorde sitt beste for å hindre at flere av Bergensdelegatene fikk delta på arrangementet første dagen, men det vi gikk glipp av under «sosial speed-dating» ble tatt raskt igjen under kveldens middag. Under quizen etterpå dannet vi imidlertid et eget Bergenslag, og navnet Pluvio Pharma (foreslått av førsteamanuensis og veileder Knut Teigen) var med på å tippe vektskålen til seier.

De fleste stipendiatene holdt enten muntlig innlegg eller hadde med seg poster, og i tillegg ble det holdt presentasjoner av mer erfarne forskere. Innlegget fra Birgit Undem, journalist og administrativ koordinator for NFIF, om hvordan en kan bedømme nyhetsverdien av egen forskning, samt tipsene fra kjernefysiker, ph.d.-student og rosablogger Sunniva Rose inspirerte til forskningsformidling på nye måter.

Samlingen ble avsluttet med premieutdeling for beste poster, beste muntlige innlegg og mest aktive deltaker. Ole-Johan Juvik, stipendiat ved Kjemisk institutt, Forskningsgruppe for naturstoffkjemi og farmakognosi, stakk av med sistnevnte.

Takk til Universitetet i Oslo og arrangementskomiteen for en flott første fellessamling i farmasi!