Hjem
Senter for farmasi

Debatt: Helsetjeneste eller fortjeneste?

Farmasøytisk fagutvalg (FFU) inviterer til paneldebatt om helsetjenester i apotek på Det Akademiske Kvarter, tirsdag 11. februar kl. 18-20.

Hovedinnhold

Vil bruk av helsetjenester i apotek skape overdiagnostisering, feilbehandling og medikalisering av befolkningen, eller kan helsetjenester være et ledd i tidlig oppdagelse av sykdom og potensielt være livreddende? Hva med begrenset forskrivningsrett til farmasøyter - vil det avlaste og gi legene mer tid til pasienten, eller vil det bli sett på som et forsøk på økt profitt for farmasøytene?

Med denne debatten, håper arrangørene å kaste lys over mangfoldet dette temaet innebærer. Kunnskapen og forståelsen kan forhåpentligvis være et ledd i arbeid mot et mer helhetlig samarbeid mellom leger og farmasøyter.

Panel:
Per Kristian Faksvåg - farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen
Kjersti W. Garstad - farmasøyt og fagsjef i Boots apotek
Hanne Andresen - farmasøyt og fagsjef i NMD
Gisle Roksund - fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin
Siri Forsmo - lege og professor i samfunnsmedisin ved NTNU

Ordstyrer: Marion Solheim - journalist og kommunikasjonsrådgiver ved MOF, UiB.

Velkommen til paneldebatt!

Lenke til Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/1428768274026244/