Hjem
Senter for farmasi
News

Farmasidagene 2013

Både forskere og studenter fra Senter for farmasi bidro med spennende innhold til årets Farmasidager 30.oktober-1.november i Oslo. Som ifjor, ble det også denne gang gitt pris for beste sesjonsforedrag til en av fjorårets masterstudenter.

Øverst frå venstre, mot klokka: Farmasistudent Martha Ørjasæter, stipendiat...
Øverst frå venstre, med klokka: Farmasistudent Martha Ørjasæter, stipendiat Kristine Heitmann, sesjonsvinnar Kirsti Bjerke, postervinnar Anne Gerd Granås, Sara Marie Volstad, Torill Kleppe.

Hovedinnhold

Farmasidagene 2013 begynte med et satelittsymposium onsdag 30. oktober, med tema "Helse-Norge i endring - Hva slags farmasøyter skal vi utdanne?". Dette er et høyaktuelt tema, da de farmasøytiske studiestedene er i gang med å tilpasse seg en ny 3+2-ordning (fra 5-årige integrerte masterprogram). Hovedtema for konferansen de to påfølgende dagene var "Ansvar for egen helse - Trygg i egne hender?"

Programmet var innholdsrikt med innspill og både fra farmasøyter og ikke-farmasøyter på hvor og hvordan farmasøyter kan bidra til bedre helse i samfunnet. Professor Rob Hornes foredrag om "Behavioural aspects of non-compliance" må nevnes spesielt. Horne er en av verdens fremste forskere og foredragsholdere på legemiddeladherence og årsaker til at pasienter ikke tar legemidlene sine. Han minnet deltakerene på at de bekymringene pasientene har i forbindelse med medisinene sine kan være andre enn dem vi tror de har. Farmasøyter må derfor aktivt etterspørre disse og snakke med dem om eventuell tvil og frykt rundt medisinbehandling.

Morten Finckenhagen, lege ansatt hos Legemiddelverket ble populær da han i paneldebatten fredag erklærte at "Farmasøyter er som et nyoppdaget oljefelt i Nordsjøen". Farmasøyter og farmasistudenter må være med å jobbe for best mulig utnyttelse av dette feltet. Rekruttering og studiekvalitet er viktige faktorer å tenke på nå når ny studieplan skal utvikles slik at de flinkeste studenter blir tatt inn og de beste kandidater senere kommer ut - uavhengig av om de er bachelor- eller masterfarmasøyter.

UiB-deltakerne gjorde seg bemerket på parallellsesjonene, både som foredragsholdere og møteledere. Professor Svein Haavik var møteleder på Sesjon for forskning og utvikling. Foredragene der illustrerte farmasiens bredde og aktualitet og flere ville vært interessante for et bredere publikum. Professor Torgils Fossen bidro her med foredrag om strukturelle studier av influensavirus. Ved å kartlegge felles strukturtrekk til proteinet PB1-F2 hos de mest patogene varianter av influensavirus har en fått ny forståelse for hvorfor noen varianter av virus er spesielt farlige, slik at en kan identifisere og finne mottiltak mot disse. Selv om metodikken var komplisert var det trolig ingen som kjedet seg under dette foredraget. En av Torgils tidligere masterstudenter, Xuan Nguyen, uteksaminert fra Senter for farmasi våren 2013, presenterte en poster om masteroppgaven sin, der hun arbeidet med å karakterisere bioaktive naturstoffer fra et urtre (metasequoia glyptostoboises) fra dinosaurtiden.

Tidligere masterstudenter i samfunnsfarmasi, Sara Marie Volstad, Kirsti Bjerke og Torill Kleppe presenterte også sine masteroppgaver. Sara har sett på dokumentasjon av farmasøytiske intervensjoner i elektronisk pasientjournal (EPJ), og Kirsti har undersøkt effekten av legemiddelgjennomganger hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Begge disse presenterte under Sesjon for utdanning og kompetanse, ledet av UiB-student Martha Ørjasæter. Torill har evaluert innføringen av elektronisk legemiddelsamstemming ved utskriving fra sykehus til hjemmetjeneste, og presenterte under Sesjon for sykehusfarmasi. Jubelen sto i taket da Kirsti vant prisen for beste foredrag i sin sesjon.

Postdoktor Reidun Kjome var møteleder for en av hovedsesjonene fredag, og førsteamanuensis Lone Holst og stipendiat Kristine Heitmann deltok med posteren "Pregnancy outcome after use of cranberry - the Norwegian Mother and Child cohort study". Gledelig var det også at tidligere førsteamanuensis i samfunnsfarmasi ved UiB, Anne Gerd Granås (nå ansatt ved Høyskolen i Oslo og Akershus), ble den stolte mottaker av Weifas posterpris på 10 000 kr, sammen med Farmaceutenes leder Tove Ytterbø og sentralstyremedlem Guri Wilhelmsen, for posteren "Farmasøytisk omsorg: "Mindre krem, mer farmasi"".

Prisen for Årets farmasøyt 2013 ble tildelt Ragnhild Løberg, og Inger Lise Eriksen ble årets mottaker av Det Giftige Kors, Crux Venenifera, den høyeste utmerkelsen innen norsk farmasi, "Ha et åpent sinn for impulser utenfra, du blir ikke en dårligere, heller en bedre, farmasøyt av det" sa hun etter overrekkelsen.

I alt var det i overkant av 500 deltakere på årets Farmasidager. oppmøtet på de forskjellige utstillingene og programpostene, ikke minst fellesprogrammet, var meget bra helt til siste slutt! Nytt av året var det at musikalske innslag innledet og avrundet det svært vellykkede arrangementet. Blir du med neste år?