Hjem
Senter for farmasi

NFT intervjuer førsteamanuensis Anne Gerd Granås

I sin profilserie av norske farmasøyter er Anne Gerd Granås ved Senter for farmasi i Bergen intervjuet i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 01-2009.

Hovedinnhold

Hun forsker og underviser i samfunnsfarmasi tilknyttet Institutt for samfunnsmedisinske fag, og veiler til en hver tid flere masterstudenter og stipendiater. Les intervjuet her.