Hjem
Senter for farmasi

Emmet Mc Cormack ansatt som professor i galenisk farmasi

Emmet Mc Cormack ble i desember 2013 ansatt som profssor i galenisk farmasi ved Senter for farmasi med arbeidssted Klinisk institutt 2.

Hovedinnhold

Emmet er oppvokst i Irland og har B.Sc.( Dublin Institute of Technology/Trinity College Dublin) og PhD fra Trinity College Dublin. Etter avsluttet Ph.D har han arbeidet som post doc og forsker ved Institutt for indremedisin. Hans forskning har blitt finansiert av Bergen Forskningsstiftelse, Kreftforeningen, Helse Vest og EU. Han har etablert KinN Therapeutics AS som er en ”preclinical contract research organization” (CRO) med  base i Bergen.

Forskningsinteressen til Emmet Mc Cormack har vært utvikling av pasientbaserte vevsmodeller for kreft, preklinisk imaging og evaluering av nye behandlingsformer og legemiddelkonsepter basert på disse. I den siste tiden har 3D modellering av kreftvev og nye legemiddelbærere vært et sentralt felt for hans forskningsgruppe.

Forskningsgruppen til Emmet består av 1 postdoc, 2 PhD studenter som han er hovedveileder for, 4 andre PhD studenter som han er medveileder for, 4 masterstudenter, en veterinær og en ingeniør. Ytterligere 1 postdoc og 3 teknikere vil bli ansatt i 2014.

Han planlegger nå utvikling av nanopartikkelbasert drug devilery i samarbeid med finske og rumenske samarbeidspartnere, studier av tumorstruktur i samarbeid med forskere fra Harvard og evaluering av nye terapiformer i samarbeid med Los Angelos og Karolinska instituttet.

Emmets fritidsinteresser inkluderer langrenn og triathlon. Han er også rugbydommer.

Emmet Mc Cormack vil få en nøkkelrolle i oppbygning av fagområdet galenisk farmasi ved Universitetet i Bergen. Vi ønsker ham velkommen og lykke til med en spennede jobb i et interessant fagfelt !