Hjem
Senter for farmasi

På Høyden skriv om TVEPS

TVEPS er ei satsing kor studentar frå ulike helsefag har felles utplassering og arbeidar saman i team. Utplasseringa er allereie gjort obligatorisk for farmasistudentane.

Hovedinnhold

Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten (TVEPS), har som formål at studentane skal få øve seg på tverrfagleg samarbeid før dei kjem ut i arbeidslivet. Den unike satsinga er no omtala i På Høyden, Universitetet i Bergen si eiga nettavis.

Les saka her: Vil verta framifrå gjennom det tverrfaglege.

Les meir om TVEPS her: TVEPS- Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten