Hjem
Senter for farmasi

Wei Wang ansatt som førsteamanuensis i farmasøytisk fysikalsk kjemi

Wei Wang ble den 15. februar 2014 ansatt som førsteamanuensis i farmasøytisk fysikalsk kjemi ved Senter for farmasi med arbeidssted Kjemisk institutt.

Hovedinnhold

Wei Wang har Ph.D. fra Institute of Chemistry, China Academic of Science og bachelor i farmasi fra Peking University.

Han har arbeidet som post doc i to år ved Lund Universitet og tre år som post doc ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hans forskningsmessige hovedinteresse har vært kolloidkjemi med fokus på fasetransisjoner i polymer/surfaktantsystemer, felling av polymerer og surfaktanter på fiber og biokjemiske funksjoner av grenede polymerer. De siste årene har han arbeidet med site-specific responsive drug delivery med hovedfokus på in situ geldannende systemer. Han har også erfaring innen medisinalkjemi.

Han har forskningssamarbeid med grupper ved universitetene i Lund, Bejing, Cinncinati og Oslo.

På fritiden liker han å spille badminton og bordtennis. Han nyter også musikk og spiller fløyte.

Vi ønsker Wei Wang velkommen til Bergen og lykke til med en spennede  jobb i et interessant fagfelt!