Hjem
Senter for farmasi

Nordisk konferanse i samfunnsfarmasi 15.-16. juni 2009

Det samfunnsfarmasøytiske miljøet ved Universitetet i Bergen, Oslo og Tromsø er vertskap for den fjerde nordiske konferansen i samfunnsfarmasøytisk forskning.

Hovedinnhold

Konferansen avholdes i Oslo 15. - 16. juni 2009 på Soria Moria. Se vevsiden for mer informasjon om abstracts og påmelding.