Hjem
Senter for farmasi
Forskerskole i farmasi

Den 3. samlingen til Nasjonal forskerskole i farmasi avholdt

Den 3. samlingen til den nasjonale forskerskolen i farmasi ble avholdt på Soria Moria i Oslo i slutten av april 2015. Gode innlegg fra både eksterne fordragsholdere og egne ph.d.-stipendiater bidrog til en vellykket samling.

Senterleder Haavik
Senterleder Svein Haavik fra UiB introduserer stipendiater.

Den 28. -30. april 2015 ble årets fellessamling for stipendiater, veiledere og forskere fra alle partnerinstitusjonene til Nasjonal Forskerskole for Farmasi arrangert. Konferansen ble avholdt i vakre omgivelser på Soria Moria Hotell i Oslo.  Dette var den tredje fellessamlingen til forskerskolen,  en sentral møteplass for stipendiater, veiledere og forskere tilknyttet fagfeltet farmasi. Målet med forskerskolen er å heve kvaliteten på ph.d.-utdannelsen innen farmasi og å styrke samarbeidet mellom de farmasøytiske fagene. Fellessamlingen er en viktig arena for dette.

 Temaet for konferansens første dag var forskerkarriere og kvalitet i forskningen. Professor Nils Christian Stenseth er leder for Senter for fremragende forskning ”Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis”, og snakket om hvordan å oppnå fremragende forskning. Det ble poengtert at man bør i større grad sikte mot kvalitet fremfor kvantitet i forskningen. Kjernefysiker Ann-Cecilie Larsen fortalte inspirerende om sin vei mot det store målet; å motta European Research Council (ERC) starting grant. Dette skjedde i 2014. Denne utmerkelsen ble under konferansen sagt å være forskerverdenens olympiske gullmedalje, noe som sier hvor høyt en slik utmerkelse henger. Larsen ga en personlig fremstilling av veien dit, som inneholdt både opp- og nedturer, før det store målet ble nådd. Paneldebatten mellom instituttlederne for Oslo og Tromsø, samt senterlederen i Bergen omhandlet ”Hva gjør vi for å støtte yngre fremragende forskere?”. Flere poeng som vanskeliggjør karrieren for yngre forskere ble trukket frem i løpet av denne debatten; for få og for prestisjetunge postdoktor stillinger, behov for innstegsstillinger, samt høy undervisingsbyrde for unge førsteamanuensiser. Før middagen ble det arrangert en sosial teambuilding event, der stipendiater og post docs ble utfordret i legobygging. Deltakerne ble inndelt i grupper, og målet var å kopiere en allerede bygget legomodell ”billigst” mulig.  

Den andre dagen av konferansen ga Gunnstein Norheim fra Folkehelseinstituttet oss et spennende innblikk i arbeidet knyttet til vurderingen av effekt av en ny Ebola vaksine. Yngve Vogt fra Apollon utfordret oss omkring kontakt med media, og oppfordret til i større grad å bruke media til å spre forskningsresultatene våre.

Totalt var det 69 deltakere på konferansen, hvorav halvparten bestod av stipendiater og postdoktorer. Mange av disse holdt fine presentasjoner, og emnene var mange. Det er på en slik samling man virkelig får øynene opp for mangfoldet i norsk farmasi. Nytt av året var tilstedeværelsen av Hilde Kallevig fra Gambit H+K, ekspert på presentasjonsteknikk som ga personlige tilbakemeldinger til alle deltakere som presenterte arbeidet sitt under konferansen. Universitetet i Bergen ble representert av Svein Haavik, Magnus Hole og Kristine Heitmann. Magnus Hole holdt en glimrende presentasjon med tittelen ”Screening for pharmacological chaperones to rescue misfolded proteins”. Han klarte å engasjere sine tilhørere og fikk god tilbakemelding både på presentasjonsteknikk og faglig innhold. Kristine Heitmann holdt også en presentasjon; ”Treatment of nausea during pregnancy”. Flere nyttige kommentarer ble gitt, både i relasjon til presentasjonsteknikk og faglig innhold.

Konferansen ga ikke bare faglig påfyll, men var også en flott sosial arena. En nydelig middag ble servert både mandag og tirsdag med utsikt over naturskjønne omgivelser.