Hjem
Senter for farmasi
Senter for farmasi gratulerer

ZONA-pris til alumni Ann Kari Grindheim

Senter for farmasi gratulerer Ann Kari Grindheim med ZONA-prisen

Annexin A2
Grindheim fikk prisen for sitt arbeid med fosforylering av Annexin A2. Bildet viser struktur av Annexin A2 (fra Rosengarth & Luecke (2004) Annexins 1, 129-36.

Hovedinnhold

ZONA-prisen deles ut i annerkjennelse for arbeid som har bidratt til ny kunnskap innen celle- og molekylærbiologi og biokjemi, personer som har vært en stor støtte for å opprettholde et produktivt læringsmiljø, eller som har etablert og forbedret teknologi som en viktig del av god forskning. Når prisen nå utdeles for en fremragende ph.d.-grad ved UiB for tredje gang, går den til Ann Kari Grindheim. Grindheim er farmasøyt utdannet fra UiB, og disputerte i september 2015 ved institutt for biomedisin, med Anni Vedeler og Jaakko Saraste som veiledere. Avhandlingen hadde tittelen: Phosphorylation of Annexin A2 - Regulation of subcellular localisation and and function. Senter for farmasi gratulerer både dr Grindheim og veiledere!