Hjem

FBI-DC Forskningsprosjekt

Hovedinnhold

Hjerne og segmenterte blodkar

Målet med dette prosjektet er å undersøke en ny tilnærming for analyse av medisinske bilder som er tatt med avanserte bildeteknikker som MR.

Vevsparametre knyttet til blodgjennomstrømning er viktige kliniske parametre som brukes i diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter. Ved å analysere tidsserier av MR eller CT etter injeksjon av kontrastmiddel kan man hente ut slike kliniske parametre og si noe om hvordan et organ fungerer. Den informasjonen man får ut kan brukes til å karakterise slageller ulike krefttyper, og kan også brukes i planlegging og evalueringav kreftbehandling. Dagens metoder for å undersøke slike data er kun gyldige for et større område om gangen.

Ved å se på problemet somet flyt-problem der væske flyter i blodårer i vevet ønsker vi å fremskaffe forbedret informasjon om sykdomstilstanden i et organ. Disse parametrene vil være mer riktige enn tidligere og kan i større grad være til nytte når legen skal stille en diagnose eller planlegge behandling.

I tillegg har denne forskningen som mål å produsere kunnskap og teknologi som bidrar til IKT-løsninger og øke produktivitet og effektivitet innenfor helsesektoren.

Enumath 2017: Mathematics and Medicine: How mathematics, modelling and simulations can lead to better diagnosis and treatments

NFR Frinatek prosjekt n. 262203