Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
UiB Ferd

UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere

Hovedinnhold

UiB Ferd - støtter yngre forskere i deres karriereutvikling. 

 

UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere gir støtte til yngre forskere på to kjerneområder - karrierekompetanse og utvikling. 

Karrierekompetanse 

Senteret skal tilby både individuelle og gruppebasert karrierelæringssamtaler. I tillegg skal senteret tilby selvhjelpsverktøy og kurs som støtter den enkeltes karrierekompetanse. Karrieresenteret skal tilby støtte i planlegging av karriere, og styrke deres karriereferdigheter for å takle overganger og endring. 

Utvikling

Senteret skal tilby tjenester, verktøy og kurs i akademiske og overførbare ferdigheter. 

  • Utvikling handler om å øke kompetanse, styrke selvtillit og profesjonell trygghet - i den hensikt å fremme den enkeltes karrieremuligheter både i og utenfor akademia. 
  • Med akademisk kompetanse menes det ferdigheter som knyttes til forskningsaktiviteter. Opplæring i akademiske ferdigheter kan omfatte søknadsskriving om ekstern finansiering, akademisk skriving, åpen vitenskap m.m. 
  • Med overførbare ferdigheter menes ferdigheter som er etterspurt både i og utenfor akademia. De kan omfatte prosjektledelse, selvledelse, tidsstyring, kommunikasjon m.m.