Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
UiB Ferd

Karriereplanleggingsverktøy

Karriereplanleggingsverktøy er nyttige fordi de kan hjelpe deg med å sette mål for karrieren din. Her finner du en oversikt over ulike verktøy.

Hovedinnhold

Karriereplanleggingsverktøy er nyttige fordi de kan hjelpe deg med å

 • sette mål for karrieren din (forskningen din og din faglige utvikling både langsiktig og kortsiktig)
 • identifisere trinn for å oppnå disse målene (for eksempel når du skal ta et bestemt kurs eller når du skal søke om stipend etc.).

Planleggingsprosessen vil dessuten øke din egen bevissthet om egne ferdighetene samt bidra til at du føler deg styrket i utviklingen av din fremtidige karriere.

Nedenfor finner du noen korte beskrivelser av et sett ulike egenutviklingsverktøy vi anbefaler som støtte for karriereutviklingsplanleggingen din.

Hvordan bruke egne planer?

Dine planer bør deles og diskuteres med ditt nærmeste faglige støtteapparat, for eksempel veileder, forskningsgruppeleder, professor eller Instituttleder. På dette viset vil du være bedre rustet til å utarbeide en handlingsplan med realistiske tiltak som du kan gjennomføre for å bidra til å bygge en ønsket ferdighet, bedre bruk av eksisterende talenter eller forberede deg på et karrieremål.

Medarbeidersamtaler og karriereutvikling

Som yngre forsker er det viktig at du har god informasjon om hensikten med medarbeidersamtalen.

Medarbeidersamtalen er et virkemiddel for god dialog mellom forsker og leder, og skal legge til rette for god oppfølging av den enkelte forskers faglige utvikling.

Gjennomført på en hensiktsmessig måte, er medarbeidersamtalen helt sentral i enhetenes planer, strategi og den enkelte forskers karriereutvikling.

Gjennomføring

Medarbeidersamtalen er en planlagt og systematisk samtale hvor forsker og nærmeste leder på forhånd har forberedt hvilke forhold de ønsker drøftet.

Samtalen krever god planlegging og systematikk, samt ærlighet fra begge parter for at få et utbytte av samtalen.

Samtalen skal være en arena for konkret planlegging av den enkeltes forskers arbeidssituasjon i den kommende perioden, og kan dessuten være egnet til planlegging av den enkelte forsker sin karriereutvikling.

Maler

Det er utarbeidet forslag til maler for medarbeidersamtaler som vi anbefaler blir benyttet.

Mer informasjon

For mer informasjon, se Medarbeiderhåndboken (krever innlogging) 

Kontakt gjerne UiB Ferd karrieresenter for ytterligere informasjon dersom du skulle ha behov for dette.

Utenlandske medarbeidere – særskilte forhold

I Norge er medarbeidersamtaler et etablert virkemiddel i personalpolitikken, fundert på prinsippene om deltakelse, medvirkning og utvikling som er gitt i bl.a. arbeidsmiljøloven.

Vi er oppmerksomme på at i kulturer utenfor Norden kan det å skulle ha en samtale med sin nærmeste leder oppleves på en annen måte.

Det er viktig at leder kommuniserer hva man ønsker å oppnå i medarbeidersamtalen og tilrettelegge for den fortroligheten som trengs for at samtalen skal ha merverdi for begge parter. Dette kan være en gradvis prosess som kan ta tid.

Utenlandske forskere vil som hovedregel ha behov for å forstå overordnede strategier og mål for virksomheten, betydningen av et godt og inkluderende arbeidsmiljø og den enkeltes muligheter for å bidra til felleskapet. Aktuelle tema kan være sosiale nettverk og velferdstjenester knyttet til internasjonalt senter og bedriftshelsetjenesten. Tillit til leder og kolleger, opplevelse av tilhørighet og i noen tilfeller tilrettelegging og integrering også utenfor arbeidsplassen kan også være relevante tema.

Reflex (Euraxess)

REFLEX Researcher Career Development Scheme Application (REFLEX-appen) er en gratis elektronisk applikasjon utviklet for å hjelpe forskningsinstitusjoner, forskerne og fagfolk som hjelper forskere med å lette prosessen knyttet til forskeres karriereutvikling.

Verktøyet er utviklet i REFLEX-prosjektet. Appen identifiserer sentrale områder ved forskeres faglige utvikling, og gir eksempler på aktiviteter som kan utføres for å støtte forskere på alle disse områdene.

Grensesnittet er intuitivt og enkelt å lære og bruke. For å få mest mulig ut av applikasjonen anbefaler vi imidlertid brukere å lese følgende oversikt over applikasjonsfunksjonaliteten og tipsene hvordan de skal brukes. Her er også en veiledningsvideo. 

MyIDP

myIDP fra ScienceCareers/AAAS er  et gratis, online interaktivt IDP-verktøy. myIDO ble utviklet av et team av forskere og karriererådgivere for traineer innen biomedisin / realfag.

I tillegg til å sette mål for forskningsprosjekter, oppmuntrer det til utforskning av et komplett spekter av karrierealternativer, og innebærer en firefaset prosess:

 1. Selvvurdering (ferdigheter, interesser og verdier)
 2. Karriereutforskning
 3. målsetting og
 4. implementering

Den inneholder følgende funksjoner:

 • Øvelser for å hjelpe deg med å undersøke egne ferdigheter, interesser og verdier
 • En liste over 20 vitenskapelige karriereveier med en prediksjon av hvilke som passer best til dine ferdigheter og interesser
 • Et verktøy for å sette strategiske mål for det kommende året, med valgfrie påminnelser for å holde deg «på sporet»
 • Artikler, veiledninger og andre ressurser
 • Relaterte videoer til IDP og karriereplanlegging

Lær mer om IDP-prosessen og bruk av myIDP her.

ImaginePhD

ImaginePhD er et gratis online karriereutforsknings- og planleggingsverktøy for postdoktorer og ph.d.-studenter i humaniora og samfunnsvitenskap.

Det er en ressurs som kan bidra til å bygge bro mellom kunnskapsgapet mellom doktorgradsutdanning og karrieremulighetene. ImaginePhD er utformet for å dekke dette behovet ved å la brukerne:

 • vurdere karriererelaterte ferdigheter, interesser og verdier
 • utforske karriereveier som passer for deres fagområder
 • opprette selvdefinerte mål
 • kartlegge de neste trinnene for karriere- og yrkesutviklingssuksess

Du finner mer informasjon her.

The Marie Curie Actions

Dette er et Word-dokument designet for Marie Curie karriereutviklingsplaner, og omhandler både langsiktig og kortsiktig planlegging.

Det fokuserer på mål i forskningsprosjektet og inneholder forslag til ulike mål som bør oppnås i løpet av prosjektet.

For å dele målene og målene inn i konkrete neste trinn, foreslår vi at du bruker S.M.A.R.T.-måltilnærmingen.

Se forøvrig også anbefalinger om veiledning.