Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Karrieresamtale, forventninger, rammer, regler.

Litt om karrieresamtalen

Hvordan foregår en karrieresamtale? Får jeg informasjon om hvilke jobber som passer for meg? Får jeg bare den samme generelle informasjonen og rådene som jeg kunne ha funnet selv på internett?

Hovedinnhold

Slik foregår karrieresamtalen

 • Du bestiller time for samtale på forhånden. I skjemaet er det mulig å velge hovedtema du vil snakke om.
 • Vi har en tidsramme på 45 minutter, men du kan selvsagt avslutte tidligere, eller vi kan fortsette en annen gang. 
 • Det er en fortrolig samtale, karriererådgiverne har taushetsplikt. 
 • I første del av samtalen vil vi prøve å avklare forventninger.
 • Mest tid vil vi bruke på tema/problemstilling som vi blir enig om.
 • Vi setter av litt tid på slutten til oppsummering og evaluering av samtalen.
 • Du kan også sende en epost hvis du vil forklare litt mer på forhånden om hva du vil ta opp. Men vit at eposter er ikke sikre, de kan havne feil.  

Innhold i samtalen

Utgangspunktet for samtalen er det tema/problemstilling du har meldt inn på forhånden. 

Hva legger du i karrierebegrepet?
For noen handler karriere om å ha en plan for å få bedre vilkår i jobben, for andre er det alt det som handler om lønnet arbeid, for noen en type livsstil, og for atter andre er det mer snakk om å lære og å få bruke sin kunnskap og ferdigheter.

Karrieresamtaler kan være så mangt; det kan være å drøfte store eller små valg du står overfor, utfordringer du opplever i hverdagen, usikkerhet rundt egen vurdering, jobbmestring, trivsel og mye, mye mer.

Hva er en karrieresamtale

 • En samtalepartner som lytter og som er opptatt av at du skal klare å løse dine utfordringer. 
 • En samtalepartner du kan teste ideer på, snakke igjennom saker med, og som kan hjelpe til med å få frem nye sider av en sak.
 • Hjelp til å orientere deg i karriereinformasjonen, noen ganger konkrete tips til hva du kan prøve videre.
   
 • UiB Ferd er en profesjonell karrieretjeneste, som betyr at din samtalepart skal ha kompetanse innen karriererådgiving/veiledning. Vi følger den nasjonale kompetansestandarden som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forvalter. (Per i dag er kompetansestandardene en faglig standard, ikke formelle krav, satt av myndighetene.)
   
 • Vi vil gjerne lære av våre feil, og av hva som fungerer bra, så all tilbakemelding fra deg som har vært til samtale er av stor nytte for oss

Karriereveiledere 

Ellen Hagen

Ellen Hagen har jobbet med karriereveiledning i ulike sammenhenger siden 2012. Hun var stipendiat ved adm.org fra 2004-2012, men gikk fra selv å være ph.d. drop-out til å jobbe med frafall i den videregående skole i prosjektet Ny Giv. Etter en periode som leder ved NAV Voss, var Ellen ansatt i Hkdir med ansvar for et europeisk karriereveiledningstiltak som heter Euroguidance. Med sterkt engasjement for livslang læring og veiledning, begynte Hagen på master i karriereveiledning ved INN. Tema for oppgaven er karriereutvikling for postdoktorer i Norge. 

Signe Knappskog

Signe Knappskog har i mange år arbeidet med rådgivning og praktisk hjelp til internasjonale forskere, der også karriererådgivning har inngått. Hun har tidligere hatt stilling som studieveileder, og også jobbet med rekruttering og oppfølging av vitenskapelig ansatte som administrativ leder på et institutt. I 2021 ble Knappskog en del av team for karriere og kompetanse på HR-avdelingen, og samme år fullførte hun en videreutdanning i veiledning på VID. 

Vær aktiv selv!

Søk opp informasjon på internett, snakk med faglige veiledere, kollegaer, ta selvtester, delta på kurs, lag deg en karriereplan, ta kontakt med folk som allerede har den type jobb du ønsker, sjekk ut annen informasjon på denne nettside - det er mange ressurser tilgjengelig for den som er aktiv selv.
En karrieresamtale er bare en av flere mulige ressurser du kan bruke.
Lykke til!