Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Karriereutvikling

Externship

Teksten externship
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Externship er en erfaringsbasert læringsmulighet, i likhet med et internship. Muligheten gis i partnerskap mellom UiB Ferd og arbeidsgivere for å gi yngre forskere praktiske erfaringer innen sine kompetansefelt.

 

Et UiB Ferd Externship består av:

 • 1/2 dag med opplæringsseminar før externship:
  Ferdighetsundersøkelser og opplæring.
   
 • 3-4 dager med jobbskygging i en bedrift,
  enten i privat eller offentlig sektor. 
   
 • 1/2 dags oppfølgingsseminar etter externship:
  Analysere og diskutere kompetanser og prospekter.
   

Ta et externship

Fordeler ved å delta i et externship

 • Bygg nettverk.
 • Få nye karriereperspektiver.
 • Forbedre utsiktene hos potensielle arbeidsgivere.
 • Personlig vekst.
 • Reflekter over ferdigheter, verdier og kjernekompetanse som er verdifulle for bransjen.
 • Bli kjent med ikke-akademiske arbeidsplasser.
 • Forbedre beslutningsstrategier for ikke-akademisk karriere.
 • Naviger i den ikke-akademiske jobbsøknadsprosessen.

Etter gjennomført externship vil du også motta et referansebrev fra vertsbedriften du var hos.

Ønsker du å melde deg på?

Det er alltid en god idé å søke tidlig, og å skrive et overbevisende motivasjonsbrev. Vertsbedriftene publiseres én gang hvert semester, vanligvis i august og i januar eller februar.

Vi matcher søkere med bedrifter fortløpende, basert på bedriftens ønsker og yngre forskeres motivasjonsbrev. Hvis du er aktuell, kaller vi deg inn til et kort intervju.

Vær vertsbedrift for et externship

UiB Ferd Externship er et karriereutviklingsprogram som består av tre trinn. Som bedrift vil du bidra i den andre delen, som handler om utforskning (hospitering i bedrift).

Fordeler

Externship gjennomføres ikke bare til fordel for den yngre forskeren, men også for vertsbedriften. Begge parter får en sjanse til å observere hverandre. Vellykkede eksternstillinger kan blant annet føre til rekrutteringsmuligheter som vil være basert på en grundig informert beslutning.

 • Merkevarebygging din bedrift.
 • Utvikle din "talent pipeline".
 • Bli kjent med neste generasjon med høyt kvalifiserte arbeidere.
 • Bygge forbindelser med akademia.
 • Nettverksbygging.

Din rolle er å

 • Utpeke en person (eller et team) til å være vert for den yngre forskeren.
 • Planlegge aktiviteter, møter og oppgaver.
 • Lage en ekstern stillingsannonse. *
 • Ta kontakt med kandidaten(e) og avtal periode for externship'et.
 • Etter eksternship'et, skriv et referansebrev. *

* Vi vil gi deg maler.

Flyer: Welcome an extrnship
Foto/ill.:
UiB