Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)
Tverrfakultært samarbeid

Vellykket tverrfakultært veiledersamarbeid

- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen

Bildet illustrerer kandidaten og veilederne rett etter disputasen er over
Biveileder Elisabeth Flo, kandidat Christine Gulla, hovedveileder Bettina Husebø og biveileder Reidun Kjome.
Foto/ill.:
Janne B. Bøe

Hovedinnhold

Det sier biveileder Elisabeth Flo, som er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet. Sammen med hovedveileder, professor Bettina Husebø, som også leder Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) og biveileder Reidun Kjome, førsteamanuensis i samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), begge ved Det medisinske fakultet, har hun veiledet stipendiat og lege Christine Gulla. 

De tre veilederne mener det utelukkende har vært en styrke å ha forskjellige kompetanser å trekke på inn i prosjektet.

- Eldre mennsker har sammensatte utfordringer fordi de ofte har flere sykdommer og kroniske lidelser, såkalt multimorbididet, sier Bettina Husebø. Denne pasientgruppen krever derfor sammensatte intervensjoner og dermed også sammensatte tilnærminger, fortsetter hun. Det å jobbe med andre fagretninger gir noe ekstra, vi supplerer hverandre. 

Husebø er lege, Flo er psykolog og Kjome farmasøyt.

Krever gjensidig tillitt

Å veilede på tvers av fakultetsgrenser og fagretninger krever også at man viser hverandre gjensidig tillitt og deler egne idéer. Fagspråk er en annen utfordring som må overkommes.

- Man blir mer bevisst eget fags begrepsbruk, forklarer Reidun Kjome, så sånn sett er det en læringsprosess også for oss veilederne.

- Rent praktisk har det også vært ufordringer til å møtes i en hektisk hverdag når den fysiske avstanden har vært stor, men når vi alle flytter inn i Alrek helseklynge vil det blir mye lettere å få til mer samarbeid på tvers av både fag og fakultet, avslutter Kjome.

 

Les avhandlingen