Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering
Nyheter

I midten av drakampen

Stipendiat Jan Stokkebekk skriver en kronikk i BT om familieterapitilbudet «Sterke barn i 2 Hjem»

Stipendiat Jan Stokkebekk skriver en kronikk i BT
Foto/ill.:
Bergens Tidende

Hovedinnhold

I Kronikken «I midten av drakampen»  i BT den 07.1017 beskriver Stipendiat i familieterapi og Phd. kandidat Jan Stokkebekk  familieterapitilbudet «Sterke barn i 2 Hjem»; et samtaletilbud til barnefamilier med foreldre i vedvarende konflikt. Deltagere i samtaletilbudet rekrutteres til intervju i Phd prosjekt «Styrking av barn med foreldre i vedvarende samarbeidsvansker»

 

Les mer på BT: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Jkw98/I-midten-av-drakampen