Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering
Nyheter

Hjemvendte jentesoldater i Kongo stigmatiseres

Universitetslektor Milfrid Tonheim har nylig blitt intervjuet av Kilden kjønnsforskning.no

Kongolesiske jentesoldater blir stemplet som voldelige og seksuelle, som hemmer jentenes reintegrering, ifølge forsker Milfrid Tonheim.
Foto/ill.:
Kilden kjønnsforskning.no Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Hovedinnhold

Milfrid Tonheim disputerte med sin dr. philos. avhandling ved Universitetet i Bergen 12. mai i 2017. Avhandlingens tittelen var "A Troublesome Transition: Social Reintegration of Girl Soldiers Returning ‘Home’". Funnene i avhandlingen bygger på feltstudier i Øst-Kongo fra 2010, der Tonheim gjennomførte fokusgruppesamtaler og individuelle intervjuer med med 17 tidligere jentesoldater.

Hun har nylig blitt intervjuet av Kilden kjønnsforskning.no om dr. graden. Se mer: http://kjonnsforskning.no/nb/2017/11/forsker-avliver-myter-om-hjemvendte-jentesoldater-i-kongo