Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering

Nyhetsarkiv for Barnevern, likestilling og inkludering

Dette spørsmålet er stadig gjenstand for diskusjoner, ja til og med utgangspunkt for beskyldninger mellom forskere og journalister.
Dårlig tannstell kan tyde på at barn er utsatt for omsorgssvikt. I fjor fant tannhelsepersonell tegn til bekymring hos 872 norske barn.
Høring NOU 2016:16. Høringssvar til ny barnevernslov fra Det psykologiske fakultet
Ønsker du kunnskap om barn, foreldreskap og barnevern? Søk master i barnevern ved UiB!
Universitetslektor Milfrid Tonheim har nylig blitt intervjuet av Kilden kjønnsforskning.no
26 og 27 oktober ble den årlige stipendiatsamlingen ved Psykologiske Fakultetet avholdt på Solstrand hotell.
Stipendiat Jan Stokkebekk skriver en kronikk i BT om familieterapitilbudet «Sterke barn i 2 Hjem»
Offentleg tannhelsepersonell har lovpålagt meldeplikt til barnevernet. Den første landsdekkande undersøkinga på feltet viser at dei er flinke til å melde frå.
Nasjonalt og internasjonalt raser debatten omkring vern av barn og foreldres interesser i møte med den norske barnevernstjenesten. BLI-forsker Ragnhild Hollekim har studert slike debatter særskilt inngående.
Mer demokratisk samarbeid mellom ansatte og brukere fremstår å være mulig i følge en ny BLI-studie om brukermedvirkning på treffsteder i det lokale psykiske helsetilbudet. "Ledelsesstyrt" brukermedvirkning fremsto her mer som en plikt enn en rettighet for brukere.
Ønsker du kunnskap om barn, foreldreskap og barnevern? Søk master i barnevern ved UiB!
Hvordan er det for ungdommer å bli utsatt for «homo» og «lesbe» som kallenavn? BLI-forsker og stipendiat Hilde Slåtten har undersøkt dette nærmere gjennom et flerårig doktorgradsprosjekt.
Er det ønskjeleg med psykolog-tilbod i introduksjonsprogrammet for flyktingar? Og korleis bør kommunar handtera mobbing? Det er blant problemstillingane psykologistudentane med praksis i samfunnspsykologi har jobba med.
Tidligere studier viser at foreldreveiledningssmodellen PMTO virker positivt på etniske minoritetsmødres oppdragelsespraksis og deres barns atferd. I en studie fra forskningsgruppen BLI viser det seg at PMTO imidlertid ikke syntes å lindre psykiske helseplager blant etniske minoritetsmødre.

Sider