Hjem

Forskergruppen Digital kultur

Forskergruppen for digital kultur samler forskere ved det humanistiske fakultetet ved UiB som er interessert i samvirkninger mellom teknologi og kultur.  Jill Walker Rettberg er forskergruppens leder. Vi har korte, ukentlige, samtalebaserte møter torsdager fra 12-13, samt noen åpne foredrag og workshops hvert semester. Åpne arrangementer annonseres her. Ta kontakt med lederen dersom du ønsker å delta på vanlige forskergruppemøter.

analyse av sosiale medier
Jill Walker Rettberg

Har utviklet en ny metode for å analysere sosiale medier

Vet du hvor personopplysningene du legger igjen i apper og sosiale medier blir brukt? En ny metode utviklet av professor Jill Walker Rettberg bidrar til å kartlegge akkurat det.

Forskningsformidling
Blurry blue image showing a crowd of people with green boxes superimposed on the image, suggesting some kind of machine vision.

Penger til laivrollespill og utstilling om maskinsyn

ERC-prosjektet MACHINE VISION har fått ekstra støtte til forskningsformidling, og skal utvikle et laivrollespill i tillegg til en utstilling på Universitetsmuseet i 2021.

stor fancy spisesal

Å delta på Digital Humanities Summer School på Oxford

Hver sommer kan man bo en uke på college i Oxford og lære om digital humaniora. Magnus Knustad forteller om sin opplevelse på Digital Humanities Summer School på Oxford.

forsking | digital kultur
Chatbot skal hjelpe pasienter

Snakkande maskiner skal hjelpe pasientar

Kan snakkande maskiner gjere møte med helsevesenet betre? Vil pasientane oppleve slike maskiner som nyttige, og vil dei ha tillit til dei? Dette er spørsmål Henning Skarbø, stipendiat i digital kultur, skal finne ut av.

Prisvinner

Pris til Scott Rettbergs Hearts and Minds

Prisen for den beste elektroniske litteraturen i 2016 gikk til Scott Rettberg og samarbeidspartneres VR-fortelling om tortur.