Hjem

Forskergruppen Digital kultur

Forskergruppen for digital kultur samler forskere ved det humanistiske fakultetet ved UiB som er interessert i samvirkninger mellom teknologi og kultur.  Jill Walker Rettberg er forskergruppens leder. Vi har korte, ukentlige, samtalebaserte møter torsdager fra 12-13, samt noen åpne foredrag og workshops hvert semester. Åpne arrangementer annonseres her. Ta kontakt med lederen dersom du ønsker å delta på vanlige forskergruppemøter.

stor fancy spisesal

Å delta på Digital Humanities Summer School på Oxford

Hver sommer kan man bo en uke på college i Oxford og lære om digital humaniora. Magnus Knustad forteller om sin opplevelse på Digital Humanities Summer School på Oxford.

Nye PhD kandidater
Machine Vision gruppa

Machine Vision teamet er i gang!

Våre tre nye PhD-kandidater er på plass i prosjektrommet til Machine Vision, og teamet er i full gang med første arbeidspakke.

forsking | digital kultur
Chatbot skal hjelpe pasienter

Snakkande maskiner skal hjelpe pasientar

Kan snakkande maskiner gjere møte med helsevesenet betre? Vil pasientane oppleve slike maskiner som nyttige, og vil dei ha tillit til dei? Dette er spørsmål Henning Skarbø, stipendiat i digital kultur, skal finne ut av.

Horisont 2020
Logo for Marie Curie-stipendet

Humanistene trekker utenlandske forskere til Bergen

Digital kultur, arkeologi, filosofi og vitenskapsteori vil få nye internasjonale forskere til sine fagmiljø, finansiert av EU. Fagmiljøene ved Det humanistiske fakultet har fått fem av sju nye stipender til UiB i den rekordstore tildelingen fra Marie Curie-programmet.

Prisvinner

Pris til Scott Rettbergs Hearts and Minds

Prisen for den beste elektroniske litteraturen i 2016 gikk til Scott Rettberg og samarbeidspartneres VR-fortelling om tortur.