Hjem
Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox

Medlemmer

Prosjektet drives av forskere fra flere norske institusjoner, og har hovedsete ved Universitetet i Oslo.

Hovedinnhold

Trine Syvertsen er prosjektleder for Digitox. Hun er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er mediehistorie, mediepolitikk, TV og digitale medier.

Gunn Enli er prodekan ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er mediepolitikk, politisk kommunikasjon og sosiale medier.

Ole Jacob Madsen er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Madsen forsker innen samfunnspsykologi, øko- og klimapsykologi og på spørsmål som angår utfordringene ved å leve i senmoderniteten.

Brita Ytre-Arne er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Ytre-Arnes forskningsfelt er mediebruk, medborgerskap, sosiale medier, digital frakobling, nyhetsbruk, kjønn og offentlighet.

Hallvard Moe er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsfelt er medier og demokrati, mediebruk, publikumsstudier, mediepolitikk, medieregulering, mediehistorie og sosiale medier.

Mehri Shekh Agai er stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er utdannet psykolog, og interessert i samfunnspsykologi og mediebruk. Agais doktorgrad undersøker hvordan sosial ulikhet påvirker frakobling hos ungdom.

Faltin Karlsen er professor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Karlsen forsker på mediebruk, dataspill og spillkultur, spesielt med tanke på medievold, problemer ved spilling og frakobling fra digitale medier.