Hjem
Forskergruppen Elektronisk litteratur
ELO2015

Forskningsforedrag om elektronisk litteratur for barn og ungdom

Syv foredrag av forskere på elektronisk litteratur for barn er åpne for et allment publikum, og kan være av interesse for bibliotekarer og lærere i tillegg til forskere og andre som er intresserte i nye litterære uttrykk.

Screenshot from Tower of Jezik
A screenshot from The Tower of Jezik, one of many works of electronic literature for children discussed in these research presentations.

Hovedinnhold


Forskerne presenterer sine analyser av elektronisk litteratur i auditoriet på Bergen offentlige bibliotek, 4. august 2015. Disse foredragene er gratis og åpne for alle. Er du interessert i mer forskning på elektronisk litteratur kan du melde deg på den akademiske delen av ELO2015, som finner sted på Sydneshaugen skole på UiB 5-7. august. 

14:00-15:30: Children's Electronic Literature 1: Readings of Touch-Based Literature for Children

  • Kristin Ørjasæter (Director, The Norwegian Institute for Children's Books): "Hypermediacy in Garmann's summer"
  • Ture Schwebs (Høgskolen i Bergen): "The Numberlys: an interplay between history, urban life and technology in a children story app"
  • Ayoe Quist Henkel (Aarhus Universitet): "Motions in digital young adult literature"

14:00-15:30: Children's Electronic Literature 1: Remediation and Literacy

  • Nolwenn Tréhondart and Émilie Barbier (University of Paris 8): "Remediating a hyperfiction in ePub3: when digital literature meets publishing models. The case of children’s literature with The Tower of Jezik"
  • Lucas Ramada Prieto (Universitat Autònoma de Barcelona): "Reading Apps: an exploratory research on children's e-lit reading profiles"
  • Kamil Kamysz and Marcin Wichrowski (Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow): "Between paper and touchscreen: building the bridge with children's book"
  • Agnieszka Przybyszewski (University of Lodz): "To teach reading by playing (with) the literary wor(l)d. On Kid E-literature and Literacy"

Presentasjonene følges av åpningen av utstillingen Kid E-Lit, en utstilling av elektronisk litteratur for barn og unge som holdes i Bergen offentlige bibliotek.