Hjem
Endokrin Medisin

Nyhetsarkiv for Endokrin Medisin

Endokrin medisin er rangert som verdens beste forskningsmiljø for Addison sykdom
Forskere fra Endokrin medisin har, i samarbeid med israelske forskere, publisert en ny studie om Aires funksjon i mus.
Nye genetiske assosiasjoner kan bane vei for persontilpasset diagnostikk og behandling av en uhelbredelig tilstand.
Leder for forskningsgruppen Endokrin Medisin, professor Eystein Husebye har oppholdt seg mye i Israel hvor han har forsket på autoimmunitet ved The Weizmann Institute of Science (WIS).
Gjennom EurAdrenalsamarbeidet har ROAS deltatt i genstudier av hunder med Addisons sykdom.
I samarbeid med våre partnere i San Francisco og Uppsala har ROAS-forskere vært med å kartlegge et nytt autoantigen i lungene, kalt BPIFB1.