Hjem

Forskningsgruppe for avhengighetsforskning

Hovedinnhold

Bilde av menn som drikker øl og er opptatt av mobilen

Kontaktinformasjon:

Leder: Professor Eilin K. Erevik

E-post: Eilin.Erevik@uib.no

Postadresse: Forskningsgruppen for avhengighetsforskning, 

Institutt for samfunnspsykologi

Postboks 7807, 5020 BERGEN

Telefon: 55 58 31 90
E-post: post@psysp.uib.no

 

Forskningsgruppen for avhengighetsforskning forsker på avhengighet og avhengighetslignende tilstander knyttet til substanser (eksempelvis alkohol, tobakk og narkotika) og atferder (eksempelvis pengespilling, dataspilling, bruk av sosiale medier og shopping). Forskningsgruppen for avhengighetsforskning er tilknyttet nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK) og Human Enhancement and Body Image Lab.

Ny doktorgrad
André Syvertsen

Registerdata gir innsikt i utbredelse av pengespillproblemer

André Syvertsen disputerer 11.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sociodemographic Risk Factors for Risky and Disordered Gambling – Investigations through Registry Data".

Ny doktorgrad
Jonny Engebø

Pengespelproblem – Mottiltak frå spelarar og myndigheit

Jonny Engebø disputerer 30.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Harm reducing and preventative regulation. Implemented by authorities or gamblers."

Ny befolkningsundersøkelse
Spillforsk

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2022

Befolkningsundersøkelsen viser en reduksjon i problemomfanget sammenliknet med undersøkelsen i 2019. Omfanget av problemer knyttet til pengespill i Norge er dermed omtrent likt eller lavere enn det som er funnet i perioden 2005-2019, men noe høyere enn funn fra undersøkelser gjort i 1997 og 2002.
Ny artikkel om tapsgrenser i pengespill
One size does not fit all

Bør tapsgrenser i pengespill tilpasses den enkeltes økonomiske situasjon?

SPILLFORSK har publisert en artikkel som ser på tapsgrenser i sammenheng med spillerenen sin inntekt.