Hjem

Fjellmedisinsk forskningsgruppe

Hovedinnhold

Forskere og forsøkspersoner på Mountainlab 2016

Velkommen til Fjellmedisinsk Forskningsgruppe 

Fjellmedisin er et begrep som beskriver forebygging og behandling av medisinske tilstander som opptrer i høyfjellet. Fjellmedisin preges av at de ytre rammene skaper utfordringer slik at selv enkle medisinske undersøkelser og intervensjoner kan bli svært krevende.

Fjellmedisinske ferdigheter er nyttige for mange spesialiteter, men særlig anvendbare for de leger som jobber utenfor sykehus enten som kommuneleger, anestesileger eller leger som er med på turer eller ekspedisjoner.

Forskningsområder i denne sammenheng kan være hypotermi, forfrysninger, høydefysiologi, høydesyke, ekspedisjonsmedisin, snøskred, anestesi og smertelindring under primitive forhold, toksikologi og traumatologi.

Forskningsprosjekt
Brystkompresjonsmaskin

MountainLab

Internasjonalt er fjellmedisinsk forskning og utvikling samlet i spesielt to organisasjoner:

International Society for Mountain Medicine, ISMM

Den medisinske komite i den internasjonale fjellredningskommisjonen, IKAR Medcom