Hjem

Fjellmedisinsk forskningsgruppe

Hovedinnhold

Fjellmedisinsk Forskningsklynge

Velkommen til Fjellmedisinsk Forskningsklynge

Fjellmedisin er et begrep som beskriver forebygging og behandling av medisinske tilstander som opptrer i høyfjellet. Fjellmedisin preges av at de ytre rammene skaper utfordringer slik at selv enkle medisinske undersøkelser og intervensjoner kan bli svært krevende.

 

Forskningsklyngen er resultatet av et tre-partssamarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Helse Bergen HF og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Det formelle samarbeidet ble inngått i 2020. Dette samarbeidet skal gjøre det mulig å etablere flere tverrfaglige og tverretatlige prosjekter, øke kompetansen på større studier i snøen og på fjellet, og gi bedre undervisning.

Og aller viktigst: Arbeidet skal bidra til å øke overlevelsen til personer som blir skadet eller syke ute i terrenget.

Fjellmedisinske ferdigheter er nyttige for mange spesialiteter, men særlig anvendbare for de leger som jobber utenfor sykehus enten som kommuneleger, anestesileger eller leger som er med på turer eller ekspedisjoner.

Forskningsområder i denne sammenheng kan være hypotermi, forfrysninger, høydefysiologi, høydesyke, ekspedisjonsmedisin, snøskred, anestesi og smertelindring under primitive forhold, toksikologi og traumatologi.