Hjem
Forskergruppe for forvaltningsrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for forvaltningsrett

Her finner du informasjon om aktivitet knyttet til prosjektet, som møter og seminar.
Professor Ingunn Elise Myklebust, medlem av Forskargruppa for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett ved UiB og medleiar av Forskargruppa for forvaltningsrett, er ein viktig bidragsytar til den nye boka "Integrert kystsoneforvaltning - Planfaglege, samfunnsvitskaplege og juridiske perspektiv." Fredag 1. oktober vert det seminar i samanheng med boklanseringa, med påmelding innan fredag 24.... Les mer
Lovforslaget frå Kommunal - og moderniseringsdepartemenet om større kommunalt sjølvstyreskjønn under dispensasjonsregelen i plan- og bygningslova er ikkje vidareført etter behandlinga av høyringa i statsråd.