Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Hofteartrose

Hvordan håndtere hofteartrose?

Forskings- og kurssamarbeid mellom Forskningsgruppen i fysioterapi ved IGS og Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Illustration photo: Pasient med smerter i hoften
Illustration photo: Colourbox. Pasient med smerter i hoften
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

 Et nytt kurs (hofteskole) for personer med hofteartrose (OA), blir tilbudt på Lærings- og meistringssenteret i Bergen. Første kurs (3-4 timer) ble arrangert 28. oktober og vil også bli arrangert i november og desember 2015, og deretter hver eller annenhver mnd. avhengig av interesse for kurset. Overordnet fokus er å informere om tilstanden og hva som kan gjøres for å forbedre den. Ved justering av kroppsbevegelser og aktiviteter, vektkontroll, kosthold mv, kan operasjon av hofteleddet bli utsatt eller til og med bli unødvendig.

Les mer om hofteskolen her:
http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Hofteskole-oktober-2015.aspx

Pasienter som deltar på hofteskolen vil også bli forespurt om å delta i en randomisert kontrollert studie (RCT), ledet av professor Liv Inger Strand ved Forskningsgruppen i Fysioterapi. Målet med studien er å undersøke tilleggseffekten av bevegelsesterapi (Basic Body Awareness Therapy) i gruppe over tid. Denne treningsformen, med vekt på mestring og bevegelseskvalitet i dagliglivets aktiviteter, har vist meget lovende resultater på både kort og lang sikt i en tidligere pilotstudie. Langtidseffekter er av spesiell interesse.

Les mer om forskningsstudien her:
https://www.uib.no/fg/fysioter/67925/fysioterapi-ved-hofteartrose

 

Samarbeidspartnere:

Haukeland Universitetssykehus (HUS):  
Aarid Liland Olsen, Geir Halland, Gyøngyver Molvær, Marianne Allers, Ove Furnes, Thomas Kadar 

Høgskolen i Bergen (HiB): 
Liv Helvik Skjærven, Liv Heide Magnussen

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS): 
Liv Inger Strand, Jan Magnus Bjordal

 

 

 

Dokumenter