Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium
Nyhet

Stian Knappskog er tilsatt som professor ved UIB

Stian Knappskog
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Stian Knappskog er fra 1/7-2019 tilsatt som professor i 100% stilling ved UIB. Stian (født i 1977) tok sin PhD ved UIB i 2007 på en avhandling innenfor translasjonell kreftforskning. Han fortsatte deretter sin forskningsaktivitet innenfor samme felt som postdoktor og seniorforsker opp til 2014, inkludert et ett-årig opphold som visiting scientist ved det verdenskjente Sanger-Instituttet i Cambridge, UK. Fra 2015 har han vært tilsatt som senior scientist ved UIB, inkludert bi-stilling ved kreftavdelingen, Haukeland Universistetssykehus etter å ha blitt tildelt rekrutterings-stipend fra Bergen Forskningsstiftelse og UIB. Han har vært leder av laboratorie-aktiviteten ved Mohn Kreftforskningslaboratorium siden det ble åpnet i 2009.