Hjem

Globale helseprioriteringer

Globale Helseprioriteringer

Frem til midten av 2019 var Global helseprioriteringer hovedforskningsgruppen ved Fagområde for etikk og helseøkomoni (ETØK), Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS). Gruppen forsket på helseprioriteringer (med fokus på etikk, økonomi og politikk), både globalt og nasjonalt. I juni 2019 ble Bergen senter for etikk og prioriterin (BCEPS) stiftet og overtok for forskningsgruppen Globale helseprioriteringer.

BCEPS har sin egen nettside (www.uib.no/en/bceps), mens disse sidene gir en oversikt over Globale helseprioriteringer sine aktiviteter, prosjekter og publikasjoner til og med 2019.

Utfyllende informasjon om Globale helseprioriteringer finnes på
forskningsgruppens engelskspråklige nettsider

GLOBAL HELSE
Ole Frithjof Norheim portrett

Millioner til nytt senter for globale helseprioriteringer

Forskningsgruppen Globale helseprioriteringer blir til forskningssenteret BCEPS med støtte fra Bergens forskningsstiftelse, NORAD, Universitetet i Bergen og tidligere fra Bill & Melinda Gates Foundation. Til sammen har senteret mottatt 121 millioner kroner.

VÅRE FORSKERE I NORSKE MEDIER 2019