Hjem
Gruppe for journalistikkforskning
Tildelt midler fra Forskningsrådet

Journalistikkgruppen vant frem i hard konkurranse i Forskningsrådets FRISAM-program

Forskningsrådet gir penger til forskningsprosjektet Journalistiske nyorienteringer.

Hovedinnhold

Journalistikkgruppen vant frem i hard konkurranse i Forskningsrådets FRISAM-program. Gruppen får støtte til å gjennomføre forskningsprosjektet Journalistisk nyorietneringer, hvor man skal studere hvordan nettet skaper endrede rammebetingelser for å drive journalistikk og hvilke konsekvenser dette har for journalistikken.

Prosjektsammendrag

NRF-prosjektet “Journalistic Reorientations: The Online Challenge to Journalistic Ontology” skal undersøke endringer i journalistikken i møtet med internett. Prosjektet spør hvordan utfordringer fra nettet endrer journalistikkens normative grunnlag, dens politiske økonomi, profesjonelle praksiser, demokratiske funksjoner og forholdet til publikum. Alle medlemmene i Forskningsgruppa for journalistikk ved Infomedia deltar med hvert sitt delprosjekt som undersøker journalstiske nyorienteringer fra teoretiske, strukturelle, disiplinære, sosiokulturelle og publikumsmessige perspektiver. Samarbeidspartnere fra USA, Storbritannia, Danmark, Sverige og Norge vil bidra med komparative perspektiver. Prosjektleder er professor Martin Eide.