Home
Journalism studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tildelt midler fra Forskningsrådet

Journalistikkgruppen vant frem i hard konkurranse i Forskningsrådets FRISAM-program

Forskningsrådet gir penger til forskningsprosjektet Journalistiske nyorienteringer.

Main content

Journalistikkgruppen vant frem i hard konkurranse i Forskningsrådets FRISAM-program. Gruppen får støtte til å gjennomføre forskningsprosjektet Journalistisk nyorietneringer, hvor man skal studere hvordan nettet skaper endrede rammebetingelser for å drive journalistikk og hvilke konsekvenser dette har for journalistikken.

Prosjektsammendrag

NRF-prosjektet “Journalistic Reorientations: The Online Challenge to Journalistic Ontology” skal undersøke endringer i journalistikken i møtet med internett. Prosjektet spør hvordan utfordringer fra nettet endrer journalistikkens normative grunnlag, dens politiske økonomi, profesjonelle praksiser, demokratiske funksjoner og forholdet til publikum. Alle medlemmene i Forskningsgruppa for journalistikk ved Infomedia deltar med hvert sitt delprosjekt som undersøker journalstiske nyorienteringer fra teoretiske, strukturelle, disiplinære, sosiokulturelle og publikumsmessige perspektiver. Samarbeidspartnere fra USA, Storbritannia, Danmark, Sverige og Norge vil bidra med komparative perspektiver. Prosjektleder er professor Martin Eide.