Hjem
Gruppe for journalistikkforskning
Ny publikasjon

Nytt på nett og brett

Journalistikken forandres. Den engasjerer og irriterer, men forsvinner ikke. Tilgangen til nyheter og journalistikk er lettere og mer allestedsnærværende enn noen gang.

Foto/ill.:
UiB/Infomedia

Hovedinnhold

De journalistiske nyorienteringene vi møter i denne boken er økonomiske, teknologiske og praktiske. Det dreier seg om nytt på nett og brett, om forretningsmodeller, om eksperimenter på nye formidlingsplattformer og om diverse forsøk på å knytte allianser mellom medier og brukere. Hvem og hva finner et fotfeste i folks mobile mediehverdag? Og går endringene på bekostning av en samlende offentlighet?

Forfatterne diskuterer blant annet ideologi, mediekritikk og journalistikk i det flerkulturelle samfunnet. De tar også for seg endring i ulike sjangere, uttrykksformer og formater og undersøker hvordan journalistikken inngår i stadig nye sammenhenger.

Martin Eide er professor, Leif Ove Larsen er professor og Helle Sjøvaag er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Nytt på nett og brett - Norge - ISBN: 9788215020747 - Martin Eide(red.), Leif Ove Larsen(red.), Helle Sjøvaag(red.) - Universitetsforlaget