Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Ignacio Herrera Anchustegui held a lecture about Buyer Power and its competition law implications at the EFTA Surveillance Authority “Competition Law Seminar Lunches”
Forskergruppen har hatt besøk av stipendiat og advokat Hallgrim Fagervold
Masterstudent Elmira Oshnavie presenterte fra sin masteravhandling
Klagenemndssekretariatet tilbyr to masterstipend på 10 000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor hhv. rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som organet håndhever.
Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø har skrevet en artikkel om skyldkravet i Konkurranseretten.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser og forskergruppen for europarett har gjennomført et interessant og nyttig fellesseminar
Forskergruppen for Europarett har hatt en innholdsrik tur til FIDE-kongressen i Haag.
Thomas Vinje har holdt en gjesteforelesning på Competition Law-kurset
Kristian Strømsnes har utgitt sin doktoravhandling med tittelen: Anskaffelsesrettslig "uten virkning".
I artikkelen vurderer Oprysk blant annet om EUs "Digital Content Directive" sitt formål ikke blir ivaretatt som følge av at direktivet ikke berører opphavsretten.
I artikkelen skrive Lunde om likheter og forskjeller mellom overtredelsesgebyr i konkurranseretten og foretaksstraff.
Vi har byttet navn til "BERG" og er nå å finne på sosiale medier.
Kunstig intelligens er på vei inn i grunnskolen for å tilby skreddersydd undervisning. Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka er ansvarlig for at det rettslige grunnlaget ivaretas i et tverrgaglig prosjekt om datalæringsanalyse.​​​​​​​
Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund er medlem av nytt utvalg som skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet.
Like før påskeferien ble professor Tore Lunde og førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø gjenvalgt til Konkurranseklagenemnda, som behandler klager på vedtak fattet av Konkurransetilsynet.
Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har publisert sin artikkel, "Commitment decisions within EU and EEA Competition Law - A Threat to Judicial Review and Effective Private Enforcement?" i Tidsskrift for forretningsjuss, Årgang 25, nr. 1-2-2020, s. 121-147.

Sider