Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Paneldebatt

«The Emerging Climate Emergency: What Now for University Education?»

16.09. deltok PhD-stipendiat Runa Falck i paneldebatt i forbindelse med lanseringen av UiBs Bergen School of Global Studies, som har klimaendringene som en av sine fem pilarer.

Higher Education in Light of Climate Change
Foto/ill.:
Pixabay

Hovedinnhold

PhD-stipendiat Runa Falck, som er medlem i LINGCLIM-gruppen, deltok i paneldebatt i forbindelse med lanseringen av UiBs Bergen School of Global Studies, 16.09.21. Skolen hviler på fem pilarer, hvor klimaendringene er en av dem. Håvard Haarstad fra Centre for Climate and Energy Transformation (CET), som har hovedansvar for klima-pilaren, ledet paneldebatten. Debatten fokuserte på spørsmålet hvordan høyere utdanning må endres i lys av klimakrisen. Ved siden av Runa Falck og Håvard Haarstad var det Jakob Grandin (The Collaboratory, UiB), Roger Strand (Master in Sustainability, UiB), og Lea Andrea Igland Røys (Studentersamfunnet, UiB) som deltok. I forbindelse med arrangementet presenterte Runa Falck også studieemnet KLIMA200 – «Klimafortellinger» som tilbys ved Institutt for Fremmedspråk og som nå, etter en vellykket start i høst 2020, gjennomføres for andre gang.