Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Foredrag

Innlegg på seminaret «Exit Earth – Extreme Weather Warnings»

På seminaret «Exit Earth – Extreme Weather Warnings», som ble holdt ved Fakultet for kunst, musikk og design 16.09., bidro Kjersti Fløttum og Ida Vikøren Andersen med hver sitt innlegg.

Extreme Weather
Foto/ill.:
Pixabay

Hovedinnhold

16. september arrangerte Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) et tverrfaglig seminar og utstilling for å presentere resultatene fra et fire ukers kurs om ekstremvær med studentene på tredjeåret Møbel/romdesign og interiørarkitektur og visuell kommunikasjon. Som en del av det tverrfaglige programmet presenterte også Kjersti Fløttum, prosjektleder i LINGCLIM-gruppen, og postdoktor Ida Vikøren Andersen to innlegg: Kjersti Fløttum holdt et foredrag om «The Role of Language in The Climate Change Issue» og Ida Vikøren Andersen bidro med en presentasjon om «Youth, climate change and climate communication».