Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Konferansebidrag

LINGCLIM-forskergruppen med tre innlegg på Beyond Oil-konferansen

Tre av medlemmene i LINGCLIM-forskergruppen, Kjersti Fløttum, Ida Vikøren Andersen og Jana Paulina Scheurer holdt innlegg på den tverrfaglige Beyond Oil-konferansen på Litteraturhuset i Bergen, 20.-21. oktober 2021.

Oil Rig
Foto/ill.:
Pixabay

Hovedinnhold

Beyond Oil er en internasjonal og tverrfaglig konferanse som arrangeres i Bergen annethvert år. Hovedtemaet til 2021-konferansen var "Prioritising Climate Action". Hva betyr det å priorisere klimahandlinger – for oss som individuer, for økonomien, for politiske beslutninger, og for forskjellige institusjoner i samfunnet? Hvordan kan vi mobilisere til de drastiske endringene i samfunnet som er nødvendige?

Tre av medlemmene i LINGCLIM-forskergruppen bidro til konferansen med hvert sitt innlegg. Prosjektleder Kjersti Fløttum holdt et foredrag om "People's Expressed Motivations for Action and Change of Everyday Lifestyle". Ved å basere seg på data samlet i en representativ undersøkelse gjennom Medborgerpanelet, drøftet Fløttum hva som motiverer nordmenn til å ta klimagrep i hverdagen sin, og hva som er grunnen til at noen velger å ikke endre levemåten sin.

Ida Vikøren Andersen, postdoktor ved Institutt for Fremmedspråk bidro med et innlegg om "The Function of Fear: Climate Anxiety, Fear, and Worry in Youth's Public Response to Climate Change". Andersen presenterte en analyse av debattinnlegg om klimaendringer skrevet av unge mellom 2016 og 2020 for å vise hva som utløser klimaangst.

Vitenskapelig assistent Jana Paulina Scheurer holdt en presentasjon med tittel "School as Key Arena to Promote Climate Action" der hun tok utgangspunkt i skoleundersøkelsen som ble gjennomført tidligere i 2021, for å foreslå hvordan skoler kan bidra i både formidling og gjennomføring av klimahandlinger. Alle tre var enige i at konferansen var en fin mulighet til tverrfaglig nettverksbygging og spredning av resultater fra det pågående CLIMLIFE-prosjektet.