Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Paneldebatt

Klimaretorikk – På tide å ta ting på alvor?

3. november var postdoktor Ida Vikøren Andersen med på en paneldebatt om klimaforskernes retorikk, og medienes rolle i klimadebatten. Paneldebatten ble arrangert av Bergen Global og ble streamet på Zoom.

Ida Vikøren Andersen
Foto/ill.:
Bergen Global

Hovedinnhold

I sin nyeste klimarapport varsler FN's klimapanel (IPCC) «kode rød» og advarer om at drastiske steg må bli tatt for å unngå at millioner av liv vil være i fare. På denne bakgrunnen inviterte Bergen Global til en panelsamtale om klimaforskernes retorikk, dynamikken mellom klimaforskere og journalister, og medienes rolle i å formidle kunnskap og forme holdninger. Ida Vikøren Andersen, postdoktor ved Institutt for fremmedspråk og medlem av LINGCLIM-forskergruppen, tok en sentral rolle i debatten: Hun innled samtalen ved å henvise til klimarapporten og det pågående klimatoppmøtet i Glasgow, og bidro til debatten med innspill og innblikk fra sin egen forskning. Ved siden av Andersen var det Tore Furevik, direktør ved Nansensenteret og professor i oseanografi ved Geofysisk institutt ved UiB, og Katherine Duarte, ph.d-stipendiat ved Senter for klima og energiomstilling (CET), som deltok i panelet. Arrangementet ble streamet på Zoom; et opptak ligger tilgjengelig på YouTube