Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Siste nytt

«Voices on Lifestyle in a Climate Perspective»

LINGCLIM-gruppen bidro med et innlegg om «Voices on Lifestyle in a Climate Perspective» på Day Zero (9. februar 2022) under årets Bærekraftskonferansen.

Voices on lifestyle in a climate change perspective
Foto/ill.:
Jana Paulina Scheurer

Hovedinnhold

Den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) er et årlig arrangement der universitets- og høyskolesektoren i Norge møter beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal jobbe med Bærekraftsmålene. I år bidro LINGLIM-forskergruppen med et eget innlegg om «Voices on Lifestyle in a Climate Perspective» til programmet på Day Zero (9. februar 2022). Innlegget, som ble moderert av CLIMLIFE-prosjektleder Kjersti Fløttum, fokuserte på forskjellige stemmer i klimadebatten: Etter en innledning ved Kjersti Fløttum, presenterte postdoktor Ida Vikøren Andersen forskningen sin på «Voices of young people», etterfulgt av en presentasjon om «Voices of politicians» ved ph.d.-stipendiat Runa Falck, og et bidrag om «Voices of journalists» ved professor Dag Elgesem. Dessuten bidro universitetslektor Maria Wolrath-Söderberg fra Södertorn University (Sverige) til panelet og presenterte funn fra sin egen forskning.

Arrangementet ble strømmet på Zoom. Opptaket blir snart gjort tilgjengelig på konferansens nettside.