Hjem
Forskergruppen Litteratur & Religion

Hovedinnhold

Gruppens ledelse består av:

Astrid Marner, tel. 55588091, epost: Astrid.Marner@uib.no

Laura S. Miles, tel. 4782288, epost: Laura.Miles@uib.no

Erik Tonning, tel. 55582860, epost: Erik.Tonning@uib.no

Sissel Undheim, tel.  55582324, epost: Sissel.Undheim@uib.no