Hjem
Forskergruppen Litteratur & Religion

Ledelse

Gruppens organiseringsstruktur består av en lederkomité på 4-6 medlemmer, med minimum 1 års periode; det oppfordres til representasjon fra gruppe B og utenfor HF. Ett komitémedlem (UiB HF i fast vitenskapelig stilling) er gruppeleder for minimum en 1-års periode.

Hovedinnhold

Gruppens ledelse består av:

Laura Saetveit Miles (professor, UiB - Institutt for fremmedspråk) - leder 2022-2023

Erik Tonning (professor II UiB - Institutt for fremmedspråk, professor NLA Høgskolen i Bergen)

Sissel Undheim (professor UiB - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap)

John-Wilhelm Flattun (UiB - universitetsbibliotekar)