Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)
DEMAB

DEMAB

Denosumab Global Safety Assessment Among Women With Postmenopausal Osteoporosis (PMO) and Men With Osteoporosis in Multiple Observational Databases

Hovedinnhold

DEMAB er et skandinavisk forskningssamarbeid mellom Norge, Danmark og Sverige. Det er en sikkerhetsstudie av et nytt osteoporosemedikament som kom i salg i Norge høsten 2010; Prolia. Prosjektleder i Norge er professor Grethe S. Tell ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.