Hjem
Click

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

Instituttet huser også flere sentre: Internasjonal helse (SIH), alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og et Senter for fremragende forskning; CISMAC.

Forskerne ved instituttet er organisert i 14 forskningsgrupper.

Vi tilbyr utdanning på master- og profesjonsstudier, forskerutdanning og etter- og videreutdanning (EVU).

Internasjonale søkere til Master i internasjonal helse og Oral Sciences, se informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no

Karriere

Livet utenfor akademia

Torsdag 6. oktober arrangerte Det medisinsk-odontologiske fakultet karrieredag for ph.d.-kandidater og postdoktorer for første gang. Tilskuerne i et fullsatt auditorium hørte sine tidligere kollegaer fortelle om livet utenfor akademia.

FORSKNING | MEDISIN

Unge kreftoverlevere sliter mer økonomisk

Dersom du overlever kreft i ung alder har du høyere risiko for å bli arbeidsledig og økonomisk avhengig enn andre. Det viser en studie fra Universitetet i Bergen.

FORSKNING | MEDISIN

Røykende fedre øker astmarisiko for fremtidige barn

En studie fra Universitetet i Bergen viser at astma er tre ganger så vanlig blant barn som har fedre som røykte i ungdommen, enn blant ikke-røykere.

infrastrukturprosjekt

Et viktig nasjonalt infrastrukturprosjekt

Norges helseregistre gir viktige bidrag til medisinsk forskning, men denne unike kunnskapskilden kunne vært bedre utnyttet.

Seminarer høst 2016

Filosofisk poliklinikks program høsten 2016: Immigrasjon, medisin, moral?

Immigranters møte med norsk barnevern, Asylinstituttt og godhetstyranni, helse og uhelse blant immigranter - mange spennende temaer i høsten Filosofisk Poliklinikk.