Hjem
Click

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

Instituttet huser også flere sentre: Internasjonal helse (SIH), alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og et Senter for fremragende forskning; CISMAC.

Forskerne ved instituttet er organisert i 14 forskningsgrupper.

Vi tilbyr utdanning på master- og profesjonsstudier, forskerutdanning og etter- og videreutdanning (EVU).

Internasjonale søkere til Master i internasjonal helse og Oral Sciences, se informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no

Forskningsdagene

Livet før døden

Hva tror du er viktig for en som er gammel, skrøpelig og snart skal dø? Hvor tror du de fleste i Norge bor eller oppholder seg når de dør?

infrastrukturprosjekt

Et viktig nasjonalt infrastrukturprosjekt

Norges helseregistre gir viktige bidrag til medisinsk forskning, men denne unike kunnskapskilden kunne vært bedre utnyttet.

EADI

EADI-konferansen 2017 ved UiB

"Globalisation at the Crossroads: Rethinking Inequalities and Boundaries"

Seminarer høst 2016

Filosofisk poliklinikks program høsten 2016: Immigrasjon, medisin, moral?

Immigranters møte med norsk barnevern, Asylinstituttt og godhetstyranni, helse og uhelse blant immigranter - mange spennende temaer i høsten Filosofisk Poliklinikk.

Blogg: Forskning.no

Vanskelig å snakke om kreft med innvandrere

Alle er redde for kreft. Som fastlege liker jeg ikke å fortelle pasientene mine at jeg må henvise til spesialist fordi jeg mistenker kreft, men det må gjøres.