Hjem
Click

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

Instituttet huser også flere sentre: Internasjonal helse (SIH), alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og et Senter for fremragende forskning; CISMAC.

Forskerne ved instituttet er organisert i 14 forskningsgrupper.

Det er også to lokale forskerskoler på instituttet:
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag og Forskerskolen i internasjonal helse 

Vi tilbyr utdanning på master- og profesjonsstudier, forskerutdanning og etter- og videreutdanning (EVU).

Internasjonale søkere til Master i global helse, se informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no

FORSKNINGSFORMIDLING

Lær deg å bli en god formidler

Er du ph.d.-kandidat? Vil du bli en bedre formidler? Forsker Grand Prix tilbyr en solid pakke med tips og råd for god kommunikasjon.

Helse

Er Uganda i ferd med å tape kampen mot hiv?

Uganda er hyllet for sin strategi for å bekjempe hiv og aids. Fra begynnelsen av 1990-tallet til 2005 ble andelen hiv-smittede redusert fra 18 til 6,4 prosent. Men nå stiger tallene igjen.

Stipendiat nytt

Forskerspirer i samfunnsfarmasi og klinisk farmasi

Nordiske stipendiater i ­samfunnsfarmasi og klinisk farmasi var samlet til ­­inspirerende ­seminar i Danmark.

MASTEROPPGAVE | SYKEPLEIERUNIFORMER

Fra appetittlig og dydig til nøytral og funksjonell

De første sykepleieruniformene skulle gi kvinner status og anerkjennelse og ble inspirert av prestefruen. I dag er utformingen og bruken av sykepleieruniformen utelukkende praktisk.

Kronikk

Helsetjenestens utfordringer: E-helse er ikke svaret

Visjoner for veien videre kan være bra, men de provoserer når kartet ikke stemmer med terrenget.