Hjem
Click

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

Instituttet huser også flere sentre: Internasjonal helse (SIH), alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og et Senter for fremragende forskning; CISMAC.

Forskerne ved instituttet er organisert i 14 forskningsgrupper.

Det er også to lokale forskerskoler på instituttet:
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag og Forskerskolen i internasjonal helse 

Vi tilbyr utdanning på master- og profesjonsstudier, forskerutdanning og etter- og videreutdanning (EVU).

Internasjonale søkere til Master i global helse, se informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no

Pris til forskere

Giardia-forskere fikk pris

Giardiagruppen er tildelt forsknings- og innovasjonsprisen for 2017 av Bergen kommune.

Nyheter

Helseregistre for forskning

15. juni lanseres en metadatabase for sentrale helseregistre i Norge. Lanseringen markerer starten på en enklere hverdag for mange forskere.

Nyheter

Fastlegane forsømmer "dei usynlege barna"

Barn av rusavhengige eller sjuke foreldre blir ofte oversett av foreldrene sine fastlegar. Men desse legane har gode moglegheiter for å hjelpe, syner ei ny doktorgrad frå UiB.

UTDANNING | MEDISIN

UiB-student forsker på tenåringsgraviditet i Zambia

Taran Grønvik fikk tidlig erfaring med forskning og feltarbeid på forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Studentliv

Slik har studentene det hos oss

Her forteller studentene ved UiB om hvordan livet er på og utenfor campus. Få et innblikk i alt fra psykologi til biologi og Europa-studier.