Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Aktuelt ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin:

 

 

 

Les om Institutt for global helse og samfunnsmedisin her

FORSKNING | MEDISIN

Astmamedisin halverer Parkinsons-risiko

Basert på 100 millioner norske resepter har forskere ved Universitetet i Bergen funnet at astmamedisin halverer risikoen for Parkinsons sykdom. Studien er publisert i Science.

TV2 Nyhet

Eksplosjon i bruken av sovemedisin blant unge

En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet viser at antall legebesøk for unge har økt 30 prosent etter at fraværsordningen ble innført.

Doktorgrad i nyhet

Samspillet mellom risikofaktorer for multippel sklerose

Multippel sklerose er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet med ukjent årsak, som særlig rammer unge voksne.

Nyhet

Millionstøtte til bedre forskning på primærhelsetjenesten

Universitetet i Bergen får støtte fra Forskningsrådet til å koordinere et nasjonalt prosjekt som skal gjøre forskning på primærhelsetjenesten enklere og tryggere for både forskere og fastleger.

Nyheter

Per Fugelli er død

Tidligere instituttleder ved Institutt for allmennmedisin, professor Per Fugelli døde 13.09.2017, etter lang tids kreftsykdom. Han var åpen i media om den uhelbredelige sykdommen, og var aktiv som talsperson for de svake i vårt samfunn.