Hjem
Click

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

Instituttet huser også flere sentre: Internasjonal helse (SIH), alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og et Senter for fremragende forskning; CISMAC.

Forskerne ved instituttet er organisert i 14 forskningsgrupper.

Vi tilbyr utdanning på master- og profesjonsstudier, forskerutdanning og etter- og videreutdanning (EVU).

Internasjonale søkere til Master i internasjonal helse og Oral Sciences, se informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no

Bøker fra UiB

Hemmeligheten i all hjelpekunst

Ingen kan beskytte seg mot å bli syk, men vi kan beskytte dem som er syke mot å bli fratatt sin verdighet. En ny bok viser oss hvordan syke kan møtes med omsorg som bevarer verdigheten.

Nasjonal forskerskole

Ny forskerskole innen Global helse – Løfter frem Norge

– Målet med forskerskolen er å øke nettverksaktiviteten mellom stipendiatene, og dermed senke terskelen for å besøke hverandre og samarbeide, sier styreleder Thorkild Tylleskär. -Gjennom dette tror vi at vi kan legge til rette for bedre forskning.

Forskning | Medisin

Helseangst øker risikoen for hjerteinfarkt

Forskning utført ved Universitetet i Bergen viser at hypokondere har 70 % høyere risiko for å få hjerteinfarkt enn andre.

Nyhet

"Flere eldre bør få dø hjemme"

I et intervju med NRK forteller leder for SEFAS, førsteamanuensis Bettina Husebø at "flere eldre bør få dø hjemme dersom de ønsker det".

FORSKNING | MEDISIN

Unge kreftoverlevere sliter mer økonomisk

Dersom du overlever kreft i ung alder har du høyere risiko for å bli arbeidsledig og økonomisk avhengig enn andre. Det viser en studie fra Universitetet i Bergen.