Hjem
Click

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

Instituttet huser også flere sentre: Internasjonal helse (SIH), alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og et Senter for fremragende forskning; CISMAC.

Forskerne ved instituttet er organisert i 14 forskningsgrupper.

Det er også to lokale forskerskoler på instituttet:
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag og Forskerskolen i internasjonal helse 

Vi tilbyr utdanning på master- og profesjonsstudier, forskerutdanning og etter- og videreutdanning (EVU).

Internasjonale søkere til Master i global helse, se informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no

studentprosjekt

Lærte bort til barnehagebarn

– Etter en dag i barnehagen føler jeg meg bedre rustet til å kommunisere med barn på en god måte, sier medisinstudent Marie Klem Funderud.

ny bok

Ny bok: Viljen til liv

Medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid

ny MOOC

Lanserer MOOC i medisinsk fredsarbeid

UiB er i gong med sin tredje MOOC. Det interaktive nettkurset er retta mot helsepersonell og er etterspurt av FN.

Forskningsresultater

Mer søvn gir bedre karakterer

Norske studier viser en klar sammenheng mellom søvn og karakterer. De som sover mest, gjør det best på skolen.

UTDANNING | MEDISIN

UiB-student forsker på tenåringsgraviditet i Zambia

Taran Grønvik fikk tidlig erfaring med forskning og feltarbeid på forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.