Hjem

Logikk

Hovedinnhold

Logikkgruppe

Forskningsgruppen i logikk tilhører Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Gruppens forskningsområde omfatter et bredt spekter av temaer som involverer logikk og argumentasjon. Dette inkluderer formell logikk, logikkens filosofi, argumentasjonsteori og rasjonalitet. Det inkluderer også bruk av logikk og formelle metoder innenfor andre filosofiske områder, som for eksempel epistemologi, metafysikk, språkfilosofi og vitenskapsfilosofi.

I tillegg til workshops og konferanser, arrangerer vi et regelmessig «work-in-progress»-seminar for medlemmer og andre interesserte. Følg med i kalenderen for mer informasjon.

Forskningsgruppens medlemmer underviser for øyeblikket også logikkemnene ved filosofisk institutt: LOG110 (Introduksjon til formell logikk), LOG111 (Deduksjon og metalogikk) og LOG112 (Introduksjon til filosofisk logikk).