Hjem

Logikk

Hovedinnhold

Logikkgruppe

Forskergruppen i logikk tilhører Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Gruppen arbeider med formell logikk, logikkens filosofi, argumentasjonsteori og rasjonalitet. Gruppen er for øyeblikket ansvarlig for tre eksternfinansierte forskningsprosjekter i logikk. Vi er blant tre utvalgte forskningsgrupper ved Humanistisk Fakultet som har mottatt satsingsfinansiering i 2019-2021. 

I tillegg til workshops og konferanser, arrangerer vi et regelmessig «work in progress»-seminar for medlemmer og andre interesserte. Følg med i kalendaren for mer informasjon.

Forskergruppens medlemmer underviser for øyeblikket også logikkemnene ved filosofisk institutt: LOG110 (Introduksjon til formell logikk), LOG111 (Deduksjon og metalogikk) og LOG112 (Introduksjon til filosofisk logikk). I tillegg har gruppen et undervisningsprosjekt finansiert av DIKU for å utvikle nytt læringsdesign for argumentasjonsteori i ex.phil [Pål Antonsen, Ole Hjortland].

Publikasjoner
Synthese icon

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Ben Martin & Ole T. Hjortland | Anti-exceptionalism about logic as tradition rejection | Synthese

Publikasjoner
Ikonbilde for tidsskriftet The Canadian Journal of Philosophy

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Ben Martin | Anti-Exceptionalism about Logic and the Burden of Explanation | Canadian Journal of Philosophy

Publikasjoner
Ikonbilde for tidsskriftet Metaphilosophy

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Ben Martin | The philosophy of logical practice | Metaphilosophy

Publikasjoner
Synthese icon

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Andreas Fjellstad | Expressing logical disagreement from within | Synthese

Publikasjoner
Cover image

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Torfinn Thomesen Huvenes | Individuation by agreement and disagreement | Inquiry