Hjem

Forskergruppen i logikk

Logikkgruppe

Forskergruppen i logikk tilhører Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Gruppen arbeider med formell logikk, logikkens filosofi, argumentasjonsteori og rasjonalitet. Gruppen er for øyeblikket ansvarlig for tre eksternfinansierte forskningsprosjekter i logikk. Vi er blant tre utvalgte forskningsgrupper ved Humanistisk Fakultet som har mottatt satsingsfinansiering i 2019-2021. 

I tillegg til workshops og konferanser, arrangerer vi et regelmessig «work in progress»-seminar for medlemmer og andre interesserte. Følg med i kalendaren for mer informasjon.

Forskergruppens medlemmer underviser for øyeblikket også logikkemnene ved filosofisk institutt: LOG110 (Introduksjon til formell logikk), LOG111 (Deduksjon og metalogikk) og LOG112 (Introduksjon til filosofisk logikk). I tillegg har gruppen et undervisningsprosjekt finansiert av DIKU for å utvikle nytt læringsdesign for argumentasjonsteori i ex.phil [Pål Antonsen, Ole Hjortland].

Logic
Evidence
mai 26

Bergen Workshop on Logical Evidence

This year’s Bergen Workshop on Logical Evidence will be held on the 26th-27th May, with the Early-Career Masterclass following on the 28th-29st May. Details about the events and registration below. All welcome!

Publikasjon
Synthese_icon

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Tore Fjetland Øgaard | Non-Boolean Classical Relevant Logics I | Synthese

formidlingsprisen 2019
Pål Antonsen og Ole Hjortland

Vil forbedre den offentlige debatten

Filosofene Pål Antonsen og Ole Hjortland får Det humanistiske fakultets formidlingspris 2019, for deres arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.

Universitetsforlagets debutantstipend
Ole&Pål

Forskere i logikk ved UiB tildelt Universitetsforlagets debutantstipend

Forfatterne bak Logikksjekk.no er tildelt Universitetsforlagets debutantstipend for læreboka «Logikksjekk: En håndbok i argumentasjon»

Publikasjon
ajl_image

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Ole T. Hjortland | Anti-Exceptionalism about Logic | Australasian Journal of Logic