Hjem

Logikk

Hovedinnhold

Logikkgruppe

Forskergruppen i logikk tilhører Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Gruppen arbeider med formell logikk, logikkens filosofi, argumentasjonsteori og rasjonalitet. Gruppen er for øyeblikket ansvarlig for tre eksternfinansierte forskningsprosjekter i logikk. Vi er blant tre utvalgte forskningsgrupper ved Humanistisk Fakultet som har mottatt satsingsfinansiering i 2019-2021. 

I tillegg til workshops og konferanser, arrangerer vi et regelmessig «work in progress»-seminar for medlemmer og andre interesserte. Følg med i kalendaren for mer informasjon.

Forskergruppens medlemmer underviser for øyeblikket også logikkemnene ved filosofisk institutt: LOG110 (Introduksjon til formell logikk), LOG111 (Deduksjon og metalogikk) og LOG112 (Introduksjon til filosofisk logikk). I tillegg har gruppen et undervisningsprosjekt finansiert av DIKU for å utvikle nytt læringsdesign for argumentasjonsteori i ex.phil [Pål Antonsen, Ole Hjortland].

Publikasjoner
Ikonbilde for tidsskriftet Topoi

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Tore Fjetland Øgaard | Confused Entailment | Topoi

Publikasjoner
Ikon-bilde til tidsskriftet

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Evelyn Fernandes Erickson | On the metaphysics of (epistemological) logical anti-exceptionalism | Principia

Publikasjoner
ajl_image

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Tore Fjetland Øgaard | From Hilbert Proofs to Consecutions and Back | Australasian Journal of Logic

Publikasjon
Synthese icon

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Tore Fjetland Øgaard | Non-Boolean classical relevant logics II | Synthese

Publikasjon
Ikon-bilde til tidsskriftet

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Paal Fjeldvig Antonsen | Self-Location in Interactive Fiction | The British Journal of Aesthetics