Hjem

Forskergruppen i logikk

Logikkgruppe

Forskergruppen i logikk tilhører Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Gruppen arbeider med formell logikk, logikkens filosofi, argumentasjonsteori og rasjonalitet. Gruppen er for øyeblikket ansvarlig for tre eksternfinansierte forskningsprosjekter i logikk. Vi er blant tre utvalgte forskningsgrupper ved Humanistisk Fakultet som har mottatt satsingsfinansiering i 2019-2021. 

I tillegg til workshops og konferanser, arrangerer vi et regelmessig «work in progress»-seminar for medlemmer og andre interesserte. Følg med i kalendaren for mer informasjon.

Forskergruppens medlemmer underviser for øyeblikket også logikkemnene ved filosofisk institutt: LOG110 (Introduksjon til formell logikk), LOG111 (Deduksjon og metalogikk) og LOG112 (Introduksjon til filosofisk logikk). I tillegg har gruppen et undervisningsprosjekt finansiert av DIKU for å utvikle nytt læringsdesign for argumentasjonsteori i ex.phil [Pål Antonsen, Ole Hjortland].

Publikasjon
Front cover picture: Introduction to Philosophy: Logic

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Ben Martin | Introduction to Philosophy: Logic | Rebus

Publikasjon
JPL_icon

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Ben Martin & Ole Hjortland | Logical Predictivism | Journal of Philosophical Logic

Publikasjon
Logica_Universalis_icon

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Tore Fjetland Øgaard | Farewell to Suppression-Freedom | Logica Universalis

Publikasjon
IGPL_icon

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Tore Fjetland Øgaard | Boolean negation and non-conservativity I-III | Logic Journal of the IGPL

Publikasjon
JANCL

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Andreas Fjellstad | Structural proof theory for first-order weak Kleene logics | Journal of Applied Non-Classical Logics