Hjem

Forskergruppen i logikk

Innhold

Logikkgruppe

Forskergruppen i logikk tilhører Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Gruppen arbeider med formell logikk, logikkens filosofi, argumentasjonsteori og rasjonalitet. Gruppen er for øyeblikket ansvarlig for tre eksternfinansierte forskningsprosjekter i logikk. Vi er blant tre utvalgte forskningsgrupper ved Humanistisk Fakultet som har mottatt satsingsfinansiering i 2019-2021. 

I tillegg til workshops og konferanser, arrangerer vi et regelmessig «work in progress»-seminar for medlemmer og andre interesserte. Følg med i kalendaren for mer informasjon.

Forskergruppens medlemmer underviser for øyeblikket også logikkemnene ved filosofisk institutt: LOG110 (Introduksjon til formell logikk), LOG111 (Deduksjon og metalogikk) og LOG112 (Introduksjon til filosofisk logikk). I tillegg har gruppen et undervisningsprosjekt finansiert av DIKU for å utvikle nytt læringsdesign for argumentasjonsteori i ex.phil [Pål Antonsen, Ole Hjortland].

Pavia
Gruppefoto

Pavia workshop

Forskergruppen i logikk besøkte Pavia og forskningssenteret UISS. Sammen med UISS og Universitetet i Bologna organiserte vi en workshop i logikkens filosofi, især pluralisme og anti-eksepsjonalisme.

Workshop
Drawing in black and white of a girl who sits thoughtfull at the ground.
okt 15

4th Filomena Workshop (Philosophy, Logic, and Analytical Metaphysics)

The fourth edition of the FILOMENA Workshop (Philosophy, Logic and Analytic Metaphysics) has the purpose of gathering logicians working at the intersection of Logic and Metaphysics, through the application of formal methods in Philosophy.

How do logics explain?
Kode
okt 17

Workshop: How do logics explain?

Forskergruppen Bergen Logic Group og NFR-prosjektet `Anti-Exceptionalism About Logic' arrangerer en workshop i logikkens filosofi, 17. til 18. oktober.

Logikk
To figurer som som står i hver sin ende av tallet 6 / 9 slik at det ser ut som 6 for den ene og 9 for den andre.
mai 28

Bergen Logical Epistemology Workshop and Masterclass 2019

This year’s Bergen Workshop on Logical Disagreements will be held on the 28th-29th May, with the Early-Career Masterclass following on the 30th-31st May. Details about the events and registration below. All welcome!

Masterclass
Masterclass in Pavia

Masterclass i anti-eksepsjonalisme

Ole Hjortland og Ben Martin besøkte forskningssenteret IUSS i Pavia i en uke i mars.