Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

 

Bergensnettverket fof kvinner i filosofi
Photoshop-redigert sort/hvitt fotografi
jan 17

Graduate Workshop and Symposium in "Imagination, Society, and Culture"

The Bergen Network for Women in Philosophy (BNWP) at the University of Bergen, Norway (UiB) will be hosting its first graduate student workshop and symposium from January 17th - 19th, 2019.

Samtaleserie om filosofi
Sisyfosmyten illustrert med sort fjellsilutett, mann og stein mot blå bakgrunn

Hva vi snakker om når vi snakker om: Meningen med livet

Mandag 21. januar, 19-21, møter Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved UiA, Heine A. Holmen, førsteamanuensis i filosofi ved UiT, til en samtale om meningen med livet på Litteraturhuset i Bergen. Samtalen ledes av Espen Gamlund.
Rettferdig fordeling
Bokomslaget (forsiden) og bilde av Jørgen Pedersen

Rettferdig fordeling og rettferdig skatt

Mange er opptatt av rettferdig fordeling av goder i et samfunn. Men hvordan skal en slik fordeling skje? I denne boken blir vi presentert for en rekke mulige svar på nettopp dette spørsmålet. Boken diskuterer også hvilken rolle skattesystemet spiller når det gjelder fordeling av goder.

NFR-prosjekt
Antikk kileformet tavle med assyriske tegn mot svart bakgrunn

FRIPRO-midler til Sorin Bangu og Kevin Cahill

Sorin Bangu og Kevin Cahill får støtte fra Forskningsrådet til prosjektet 'Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework'.