Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.     

Marie Curie Postdoctoral EU Fellowship
Industrirobot ved et samlebånd

How Artifacts Acquire Agency: Towards a Philosophy of Automation

Mark Young, who defended his PhD thesis in the department recently, has been awarded the prestigious Marie Curie Postdoctoral EU Fellowship. The primary objective of his project is: to develop a new philosophical approach to the study of automation that recognizes the essential role played by human...

Lecture
Teksten "Reactivity in the Research Process" med en rekke tegnede kontorjobbrekvisitter rundt
mar 04

Reactivity in the Research Process

Foredrag "Experimental Artifacts and the Reactivity of Psychological Phenomena" og "When patients revolt against medical experiments" fra to av deltakerne på kommende workshop innen temaet.

Workshop
Teksten "behaviour analyses" med en rekke hverdagslige bruksting tegnet rundt
mar 05

Reactivity in the Research Process

The workshop is organized by Julie Zahle (University of Bergen), Caterina Marchionni (University of Helsinki), and Marion Godman (University of Aarhus).

Athen
Utsikt mot akropolis fra Lofos Likavitou

Filosofikurs i Athen våren 2020

Polis og fysis—byen og naturen—er tema. Kurset vil gi en bred og grundig innføring i den greske tenkning omkring etikk, politikk og natur. Sokrates, Platon og Aristoteles vil være hovedfigurer, men vi vil også ta for oss før-sokratikere, tragedieforfattere, sofister og politiske talere. Disse...