Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.     

Ny bok
Bilde av for- og baksiden av boken "Formallogikk" av Eivind Kolflaath

Formallogikk - Utvalgte emner i klassisk setnings- og predikatlogikk

"Formallogikk - Utvalgte emner i klassisk setnings- og predikatlogikk" gir en første introduksjon til setnings- og predikatlogikk, men fremstillingen går også lenger, blant annet ved å ta for seg metalogiske problemstillinger.
Nyhet
Forsiden på Semesternytt fra FoF høsten 2020

Semesternytt høsten 2020

Høstsemesterets nyhetsmagasin fra FoF er nå tilgjengelig på nettsiden "Semesternytt (FoF-bulletin) og årsmeldinger". På denne siden finner dere også både Semesternytt/FoF-bulletiner og årsmeldinger fra og med 2009.

Ex.phil.
Vibeke Tellmann og Karianne Omdahl

Fornyer undervisning sammen

Vibeke Tellmann har koordinert fagmiljøets samarbeid med UiB læringslab om to utviklingsprosjekter for ex.phil på Humanistisk fakultet (HF) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV).
Koronapandemien
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.
NY PORTAL LANSERT:
bilde fra kampanjen vær god mot deg selv

Portal skal hjelpe studentene å håndtere koronahverdagen

For å demme opp for frafall og psykiske problemer er det viktig at studentene får støtten de trenger. Universitetet i Bergen lanserer nå en forskningsbasert nettportal for bedre livskvalitet.