Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Hovedinnhold

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?

Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Semesterstartdag / Startup meeting Spring 2023

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.  

Conference proceedings
Logo for tidsskriftet og tittel på konferansen

Rationality and Positive Political Roles for Emotions: Solidarity and Benevolence

The special issue of Nordicum-Mediterraneum, 17:5 (2023) contains articles based on lectures that were delivered at the conference "Rationality and Positive Political Roles for Emotions: Solidarity and Benevolence".

Filosofi og teologi
Theodor Sandal Rolfsen

Filosofien lærer en å stille gode spørsmål

" Én av mine største oppdagelser da jeg først startet å studere filosofi var at det ikke først og fremst ledet meg til svar, men til evnen å stille spørsmålene på en bedre måte." Å tenke gjennom hva vi faktisk legger i de ulike ordene vi bruker gjør oss også bedre til å stille de gode og viktige spørsmålene både i jobb og i livet ellers.

Filosofi og journalistikk
Torbjørn Monsen

Evnene man tilegner seg gjennom filosofi og retorikk gir samfunnet og kulturen et indre korrektiv.

Det beste tipset Torbjørn Monsen kan gi kommende studenter er å velge noe de interesserer seg for og så fordype seg i det. I tillegg til at filosofi er et interessant fag i seg selv gir faget også et dypere perspektiv på det meste i både samfunnet og livet ellers.