Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Husets historie
Sydnesplass 13.Foto: Arkivfoto fra atelier KKs spesialsamling ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Da Sydnesplassen 13 huset Røde Kors Søsterhjem

I dag holder Universitetet i Bergen (UiB) sitt filosofiske fakultet til i lokalene på Sydnesplass 13. For 50 år siden var det Røde Kors som sto for utdannelsen av datidens sykesøstre i huset som også fungerte som Søsterhjem.
Retorikkonferanse
Biletet er frå ein invitasjon til kappleik som retorikklauget «De  Violieren» i Antwerpen sendte ut i 1561 (kjelde: Wikimedia Commons).
sep 18

Nordisk konferanse for retorisk forskning

Den 7. nordiske konferansen for retorisk forskning (NKRF7) har tittelen "Fred, konflikt og kommunikasjon" og finner sted ved Universitetet i Bergen 18.-20. september 2019.

Kina-Norge samarbeid
forskeren holder boken

Emeritus Gunnar Skirbekk anses som en av de fremste nåtidige filosofene

Under den 24. årlige verdenskongressen for filosofi ble Skirbrekk av kinesiske universitet valgt ut som en av 24 ledende nåtidige filosofer .

Publikasjoner
Cover of the journal "Archiv für Geschichte der Philosophie", and picture of Kristian Larsen and Franz Knappik and titles of their poublications in the journal

Sterke publikasjoner fra bergensfilosofer

I årets første utgave av tidsskriftet "Archiv für Geschichte der Philosophie", et av de mest anerkjente tidsskrifter innen filosofihistorie, er både Franz Knappik og Kristian Larsen bidragsytere.