Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Hovedinnhold

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.     

Digital undervisning
Bilde av hender som jobber med en pc.

Stadig uklart om svarte skjermer

Kan man kreve at studenter deltar med kamera ved synkron digital undervisning? Det juridiske fakultet mener ja, reglene ved UiB ellers er uklare. I dette debattinnlegget diskuterer Eivind Kolflaath både regelverk og hvilke konsekvenser disse gir for ulike undervisningsformer.
Wittgenstein
Tsinghua University – University of Amsterdam Joint Research Centre for Logic

Logisch-Philosophische Abhandlung – Tractatus Logico-Philosophicus 1921 – 2021: A Series of Centennial Lectures

The lecture series consists of ten lectures over a five-week period, between May 17 and June 16. There will be two lectures per week, on Mondays and Wednesdays, except for the second week, when they will take place on Tuesday and Thursday.
Forskningsinfrastruktur
Alois Pichler

Infrastrukturmidler til Wittgensteinarkivet

Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.

Publikasjon
Bokomslaget og innholdsfortegnelse

Towards a Philosophical Anthropology of Culture - Naturalism, Relativism, and Skepticism

In this book Kevin Cahill explores the question of what it means to be a human being through sustained and original analyses of three important philosophical topics: relativism, skepticism, and naturalism in the social sciences.