Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Disputas - filosofi
Tittel på forelesning mot en bakgrunn med verdenskart og skygger av hender som viser fredstegnet og med et tegning av Platon øverst i venstre hjørne.
des 07

Prøveforelesning og disputas: Gro Rørstadbotten

Tittel på avhandlingen: “Plato – A Voice for Peace. Political Accountability and Dramatic Staging”

Debatt i Litteraturhuset
Brudeferden i Hardanger av Tidemand og Gude

Hva vi snakker om når vi snakker om: Skjønnhet

Onsdag 5.desember, 19:00- 20:00, rom Olav H. Hauge på Litteraturhuset i Bergen møter førsteamanuensis i filosofi ved UiO, Ingvild Torsen UB-professor Steinar Bøyum til en samtale om skjønnhet. Samtalen ledes av filosof Espen Gamlund.
Argumentasjon
Ole Hjortland med overskriften "Argumentasjonsanalyse" og med ordene "Stråmenn, "Du også....", "Whataboutism" og "logikk" fordelt under.

- Mennesker er ganske dårlige til å argumentere logisk

Argumentasjonsanalyse er en svært viktig del av ex.phil. I dette intervjuet settes fokus på hvorfor det er så viktig å kunne skille mellom gode og dårlige argumenter i det offentlige ordskiftet.
Formidling
Teksten "Social media" med lupe, briller, globus og PC dandert rundt.

Filosofer i sosiale medier

I en kompleks verden i stadig endring er det viktigere enn noen gang at filosofer bidrar med sin kompetanse for å analysere ulike sider av det som skjer og ikke minst av det som blir sagt. På denne siden vil vi derfor presentere en del av det våre ansatte bidrar med i ulike sosiale medier.