Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Hovedinnhold

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?

Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.  

filosofi
Amanda Schei

Filosofiens relevans for politikk og samfunn

Filosofifaget åpner opp for å stille spørsmål hvordan ting bør være, ikke bare om hvordan ting er. For å lykkes på høyt nivå i faget må man lære seg å tenke selvstendig og kritisk.

Selvstendig næringsdrivende
Bilde av Øyvind Madsen

Å jobbe som filosof utenfor akademia

Filosofi er et fag som kan være relevant i svært mange jobber også utenfor universitetet. Men om en vil ha ekstra mye fokus på filosofiens mange muligheter kan det å starte opp som selvstendig næringsdrivende med filosofi og filosofisk praksis som tittel være en svært god vei å gå.

TALE TIL ÅRETS MASTERKANDIDATER
Alumn Oda Elisabeth Wiese Tvedt på talerstolen i Universitetsaulaen

– Dere er eksperter på selvledelse

– Det blir dere som skal fylle morgendagens biblioteker, kulturhus, avisspalter, tenketanker og universiteter med innhold, sier HF-alumn Oda Elisabeth Wiese Tvedt til årets masterkandidater.