Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.                                   


Studietilbud

Forskningsområder

Research seminar
Teksten Graduate Research Seminar II mot en bakgrunn av grå spørsmålstegn og et markert rødt spøsrmålstegn
okt 24

Graduate Research Seminar II

We would like to kindly invite you to participate of the second Graduate Research Seminar (GRS) of the Autumn Semester 2019.

Filosofi og medisin
Mikrobilete av avvising av lungetransplantasjon
nov 06

Seminargruppe i bioetikk

Frivillig seminargruppe for studentar med interesse for skjeringspunktet mellom etikk og medisin.

Politisk filosofi
Frihet, væpnet med fornuftens septer, slå tilbake ignoranse og fanatisme
nov 28

The reason of passions: emotion and rationality in the landscape of (contemporary) politics.

The purpose of this symposium is to approach the topic of the relations between rationality and emotions, wondering which part it actually plays in politics.

I media
Teksten FoF på verdensveven mot en bakgrunn av svabert hav og himmel (fra Great Ocean Road i Australia)

Nettsider om og av bergensfilosofer

På denne siden har vi samlet en rekke nettoppslag som er forfattet av eller handler om aktiviteter som ansatte ved instituttet har eller har hatt ansvar for.