Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Etikk

Course on the ethics of life and death (FIL128/228/328)

This Autumn 2018, the Department of Philosophy will offer a course in ethics with a focus on issues surrounding life and death.

Filosofi og dyr

Å forstå dyr - Filosofi for hunde- og katteelskere

Et filosofisk blikk på dyr fra en som selv har erfaring med både katter og hunder og ikke minst er svært belest i filosofiens historie.

Filosofi og medisin

En bro mellom medisinen og filosofien

Carl Tollef Solberg gir et innblikk i hvordan filosofien kan bidra til gode refleksjoner i møte med medisinfaget. Den bidrar blant annet til en god og konstruktiv kommunikasjon mellom pasient og lege og til å se hva som er best for den enkelte pasient.

Selvstendig næringsdrivende

Å jobbe som filosof utenfor akademia

Filosofi er et fag som kan være relevant i svært mange jobber også utenfor universitetet. Men om en vil ha ekstra mye fokus på filosofiens mange muligheter kan det å starte opp som selvstendig næringsdrivende med filosofi og filosofisk praksis som tittel være en svært god vei å gå.