Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Alternative informasjonmøte hausten 2020 / Alternative information meetings autumn 2020

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.     

debatt
Ex.phil.-debatt
sep 17

Hva er greia med ex.phil.?

Ex.phil.: veien til dannelse eller en forbannelse? Bør ex.phil. fortsette å være en obligatorisk del av en utdannelse ved universitetet?

Arbeidslivsrelevans
Instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Steinar Bøyum

Instituttleder om Nokut-rapport: — Tendensiøs

Leder for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Steinar Bøyum mener debatten om arbeidslivsrelevans fort blir preget av stereotypiske fordommer om ulike fagfelt.
Ny bok
Bokomslaget og bilde av Lars Svendsen

Løgnens filosofi

I sin nyeste bok tar Lars Fr. H. Svendsen opp løgnens rolle både i våre egne liv, i forhold til andre og ikke minst dens rolle i politikken.

Workshop in logic
workshop_logic_2020
sep 17

Interdisciplinary Research in Logic

Interdisciplinary Research in Logic: philosophy, mathematics, linguistics, computer and information science

Koronavirus
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.