Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Filosofi og retorikk

Doxa og episteme

Workshop og oppstartsmøte i Nordisk nettverk for filosofi og retorikk .

Vitenskapsteoretisk innlegg

Does mortality trends matter for the badness of death?

Preben Sørheim holder sitt vitenskapsteoretiske innlegg i tilknytning til ph.d.-graden 23. mai, kl. 10:15.

Vitenskapsfilosofi

Bergen Workshop in Philosophy of Science 2018

Den årlige Philosophy of Science-workshopen arrangeres denne gang 24.-25. mai. Ingen registrering nødvendig, åpent for alle interesserte! Program og sammendrag av innleggene finnes nedenfor.

Antikkens filosofi

Democracy and Its Rivals: Plato's Statesman and Laws

Bergen Ancient Philosohy Symposium 2018

Filosofi og musikk

Filosofi i møte med musikk

På denne siden gir vi en oversikt over alle arrangementene i tilknytning til temaet "Filosofi i møte med musikk". Her blir det presentasjon av papers, gjesteforelesninger, leseseminar, konsert og kunstnersamtaler.