Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Hovedinnhold

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?

Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.     

FUND-status
Vibeke Tellmann

Ex.phil. – et fremragende undervisningsmiljø

Utvalget for examen philosophicum er i 2021 tildelt status som fremragende undervisningsmiljø ved Det humanistiske fakultet.

Nyhet
Portrett av filosof Lars Fredrik Händler Svendsen

Aarebrotforelesningen 2022 skal holdes av Lars Fredrik Händler Svendsen

Den fjerde Aarebrotforelesningen går av stabelen 16. januar 2022 og skal holdes av filosofen Lars Fredrik Händler Svendsen. Tema for forelesningen er frihet.

Athen
Utsikt mot akropolis fra Lofos Likavitou

Filosofikurs i Athen våren 2022

Kurset (FIL233, FIL333, åpne emner) vil gi en bred og grundig innføring i den antikke greske tenkningen omkring fellesskap, lykke og kunst og finner sted i Athen 19.-30. april.

Video
Logo for Boston-Bergen forum

Boston-Bergen forum on digital futures

The video recording of the second panel debate “Al and the Future of Protest Discourse” from the Boston – Bergen Forum on Digital Futures event-series is now available.
Student i 2022
bilde av vinter på museplass

2022: Semesteret starter med åpen campus

Fra og med 3. januar vil UiB-studenter ha tiltang til lesesaler, bibliotek, øvingsrom, atelier, verksteder, laboratorium og andre fellesarealer. Hovedandelen av undervisningen vil være digital i starten av semesteret.