Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Alternative informasjonmøte hausten 2020 / Alternative information meetings autumn 2020

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.     

Proceedings
Logo til Nordicum-Mediterraneum samt tittel på konferansen

Conference proceedings

The conference was held over two days at the University in Bergen (UiB) in November 2019. The conference was organised as a joint effort by the Department of Philosophy of the UiB, Norway, and the Department of Antiquity, Philosophy and History (DAFIST) of the University of Genoa, Italy.
BNKFs Årbok
Omslaget på Årbpken 2020 (lys lilla

Årboken 2020

I denne årboken publiserer vi tre seminarinnlegg og et bidrag fra masterstudent-workshopen. De tre seminarbidragene ble for første gang fagfellevurdert, mens det fjerde bidraget fikk grundige tilbakemeldinger på workshopen.

Studieressurs

Søk & Skriv i nytt design

Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Nettstedet er nå flyttet til en ny og mer moderne plattform.

Korona

Instruks dersom ansatt eller student blir syk av Covid-19 på campus

Veiledning for ledere og undervisere dersom en ansatt eller student blir syk av Covid-19 på campus

Hjemmekontor
Teksten Digital hjelp og selvhjelp

Jobbe hjemmefra - tips og lenker

På denne siden samler vi tips og lenker til det digitale domenet som ventelig vil være nyttig for både lærere og administratorer.