Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Etikk

Course on the ethics of life and death

This Autumn 2018, the Department of Philosophy will offer a course in ethics with a focus on issues surrounding life and death.

Disputas - filosofi

Prøveforelesning og disputas: David Chelsom Vogt

Tittel på avhandlingen: “Crime, Punishment and Understanding Justice through Injustice”

Foreldrerollen

Espen Gamlund skriver om ansvaret knyttet til det å være forelder.

- Vi mennesker kan velge bort å få barn. Mange gjør også det. Men vi kan ikke velge bort barn når vi først har fått dem. Derfor er valget om å få barn eller ikke kanskje den vanskeligste og samtidig viktigste beslutningen vi tar i løpet av livet.
Formidling

Filosofer i sosiale medier

I en kompleks verden i stadig endring er det viktigere enn noen gang at filosofer bidrar med sin kompetanse for å analysere ulike sider av det som skjer og ikke minst av det som blir sagt. På denne siden vil vi derfor presentere en del av det våre ansatte bidrar med i ulike sosiale medier.

Filosofi og dyr

Å forstå dyr - Filosofi for hunde- og katteelskere

Et filosofisk blikk på dyr fra en som selv har erfaring med både katter og hunder og ikke minst er svært belest i filosofiens historie.