Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Workshop
Bord med diverse som pen og blekk, oppslåtte bøker fra tidligere tier og eldre globuser.
apr 25

Natural Order, Technology and the Laws of Nature

This workshop focuses on changing conceptions of nature and technology in early modern philosophy of science and brings together leading scholars on the thought of Francis Bacon, Robert Boyle and Isaac Newton.

Disputas - filosofi
En overgrodd eldre teknisk innretning (kan være en slags løftemekanisme)
apr 26

Prøveforelesning og disputas: Mark Thomas Young

Tittel på avhandlingen: ”Technology and Practice in Seventeenth Century English Experimentalism”

Boklansering
Bokomslaget + bilder av redaktørene Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg og samtalepartner under boklanseringen Mathias Barra
mai 09

Når er det verst å dø?

Når er det verst å dø, og hva er relevansen av dette spørsmålet for globale helseprioriteringer? Espen Gamlund (UiB) og Carl Tollef Solberg (UiB) i samtale med Mathias Barra (Ahus).

Workshop
Optival illusion of two peopele sitting on a step that goes over a pool with plane surface
mai 23

Objectivity in Social Research

Arrangører for workshopen er Julie Zahle (Universitetet i Bergen), Petri Ylikoski (Universitetet i Helsinki) og Erik Angner (Universitetet i Stockholm).

Logikk
To figurer som som står i hver sin ende av tallet 6 / 9 slik at det ser ut som 6 for den ene og 9 for den andre.
mai 28

Bergen Logical Epistemology Workshop and Masterclass 2019

This year’s Bergen Workshop on Logical Disagreements will be held on the 28th-29th May, with the Early-Career Masterclass following on the 30th-31st May. Details about the events and registration below. All welcome!