Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.     

Epistemologi
Felipe Campello
mar 03

Whose reason? Where do we speak from? On political implications of standpoint epistemology

Filipe Campello (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil) holder gjesteforelesning i forskningsgruppen Kultur, samfunn og politikk.

Forskningsinfrastruktur
Alois Pichler

Infrastrukturmidler til Wittgensteinarkivet

Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.

Publikasjon
Bokomslaget og innholdsfortegnelse

Towards a Philosophical Anthropology of Culture - Naturalism, Relativism, and Skepticism

In this book Kevin Cahill explores the question of what it means to be a human being through sustained and original analyses of three important philosophical topics: relativism, skepticism, and naturalism in the social sciences.

International Conference and Graduate Workshops
Poster knyttet til konferansen Wittgenstein and feminism (med Wittgensteins hode delt i flere horisontale deler som er venstre-høyre forskjøvet).
mar 26

Wittgenstein and Feminism

International Conference and Graduate Workshops. Date: March 26th - 27th, 2021. Location: Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France

Ny bok
Bilde av for- og baksiden av boken "Formallogikk" av Eivind Kolflaath

Formallogikk - Utvalgte emner i klassisk setnings- og predikatlogikk

Eivind Kolflaaths bok "Formallogikk - Utvalgte emner i klassisk setnings- og predikatlogikk" gir en første introduksjon til setnings- og predikatlogikk, men fremstillingen går også lenger, blant annet ved å ta for seg metalogiske problemstillinger.