Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for filosofiundervisningen på alle nivåer samt for exphil-undervisningen ved alle universitetets fakultet. Instituttet tilbyr både bachelor- og masterprogram i filosofi og er i tillegg ansvarlig for det tverrfaglige bachelorprogrammet i retorikk. Instituttet har svært god kompetanse innen etikk og politisk filosofi, antikkens filosofi, språkfilosofi, logikk, vitenskapsfilosofi, sinnsfilosofi og Wittgensteinstudier. De fleste av våre ansatte jobber med forskning som også relaterer seg til andre fagmiljøer, bl.a. medisin, miljøstudier og kognitiv vitenskap. Tre av våre forskningsmiljøer har i den seinere tid også mottatt prestisjefylte stipender. Det gjelder de to fireårige prosjektene «Anti-Exceptionalism About Logic» og «Mathematics with a Human Face», i tillegg til toppforskprogrammet «Coincidence Analysis». Instituttet er også vert for Wittgensteinarkivet.     

Refugees
Bilde av Clemantine Wamariya
nov 03

The Refugee Problem and Hospitality

The BNKF is happy to invite you to its next seminar with Caroline Stampone presenting on "The Refugee Problem and Hospitality".

Klima
En oljeplattform og med teksten "Hundreårets rettssak? Klimasaka i Høgsterett dag for dag" samt logoen til Dag og tid

Hundreårets rettssak? Klimasaka i Høgsterett dag for dag

Filosof David Vogt og jurist Jørn Øyrehagen Sunde vil saman med deg følgja klimasaka. Kvar dag (unnateke 10.11) lagar dei ein podkastepisode om korleis saka utviklar seg i Høgsterett, og samtala med gjester om dei store spørsmåla rettssaka reiser.
Conference and Workshop
Tittel på konferansen og bilde av Wittgenstein

Wittgenstein and Feminism: Ordinary Language Philosophy’s Contribution to Feminist Theory and Practice

International Conference and Graduate Workshops. Date: March 26th - 27th, 2021. Location: Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France

Ny bok
Bokomslaget og bilde av Lars Svendsen

Løgnens filosofi

I sin nyeste bok tar Lars Fr. H. Svendsen opp løgnens rolle både i våre egne liv, i forhold til andre og ikke minst dens rolle i politikken.

Koronapandemien
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.