Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Vitenskapsfilosofi

Bergen Workshop in Philosophy of Science 2018

Den årlige Philosophy of Science-workshopen arrangeres denne gang 24.-25. mai. Ingen registrering nødvendig, åpent for alle interesserte! Program og sammendrag av innleggene finnes nedenfor.

Antikkens filosofi

Democracy and Its Rivals: Plato's Statesman and Laws

Bergen Ancient Philosohy Symposium 2018

Filosofi og musikk

Filosofi i møte med musikk

På denne siden gir vi en oversikt over alle arrangementene i tilknytning til temaet "Filosofi i møte med musikk". Her blir det presentasjon av papers, gjesteforelesninger, leseseminar, konsert og kunstnersamtaler.

Platonic dialectic

Conference: Platonic dialectic – inquiring into the nature of things

In recent decades a growing number of scholars have questioned the developmental approach to Plato that dominated scholarship in the 20th century. But this change has yet to prompt new approaches to Plato's conception of dialectic. The conference aims to promote such new approaches.

Tysk idealisme

WORKSHOP: New Work on Kant & German Idealism

This workshop brings together scholars from Bergen and abroad to discuss work in progress on Kant and the German Idealists.