Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Prosjektpresentasjon
Wittgenstein and a quote on his view of meaning of a word as it's use in language
sep 20

Wittgenstein on the Other Minds Problem

This is a regular seminar in which graduate researchers (MA and PhD) will present their work. This week Jasmin Trächtler (PhD) presents her work. All are welcome.

Argumentasjon
Ole Hjortland med overskriften "Argumentasjonsanalyse" og med ordene "Stråmenn, "Du også....", "Whataboutism" og "logikk" fordelt under.

- Mennesker er ganske dårlige til å argumentere logisk

Argumentasjonsanalyse er en svært viktig del av ex.phil. I dette intervjuet settes fokus på hvorfor det er så viktig å kunne skille mellom gode og dårlige argumenter i det offentlige ordskiftet.
filosofi
Espen Gamlund

Filosofiske samtaler på Litteraturhuset

Hva mener vi når vi snakker om tidsklemma? Hva er egentlig frihet? Hvor kommer skjønnheten fra? I høst starter en ny samtaleserie på Litteraturhuset, ledet av filosofiprofessor Espen Gamlund.

Sannhet
Ordene sannhe (hvit tekst), sannaktighet (grå tekst), løgn (svart tekst), bullshit (mørk grå tekst) og post-sannhet (jgrå tekst) på blå bakgrunn

Er sannheten fortsatt relevant?

Med tittelen "Er sannhet fortsatt relevant?" tar Lars Fr. H. Svendsen, i et debattinnlegg i VG, opp temaet om sannhetens vilkår i dagens samfunn.
Formidling
Teksten "Social media" med lupe, briller, globus og PC dandert rundt.

Filosofer i sosiale medier

I en kompleks verden i stadig endring er det viktigere enn noen gang at filosofer bidrar med sin kompetanse for å analysere ulike sider av det som skjer og ikke minst av det som blir sagt. På denne siden vil vi derfor presentere en del av det våre ansatte bidrar med i ulike sosiale medier.