Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Innhold

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Retorikkonferanse
Biletet er frå ein invitasjon til kappleik som retorikklauget «De  Violieren» i Antwerpen sendte ut i 1561 (kjelde: Wikimedia Commons).
sep 18

Nordisk konferanse for retorisk forskning

Den 7. nordiske konferansen for retorisk forskning (NKRF7) har tittelen "Fred, konflikt og kommunikasjon" og finner sted ved Universitetet i Bergen 18.-20. september 2019.

Workshop
Drawing in black and white of a girl who sits thoughtfull at the ground.
okt 15

4th Filomena Workshop (Philosophy, Logic, and Analytical Metaphysics)

The fourth edition of the FILOMENA Workshop (Philosophy, Logic and Analytic Metaphysics) has the purpose of gathering logicians working at the intersection of Logic and Metaphysics, through the application of formal methods in Philosophy.

Politisk filosofi
Bilde av et par skitne hender som holder noen mynter.

Skattleggingens filosofi

For å sikre at folk har relativt like muligheter til å påvirke samfunnet de lever i, er det nødvendig med stor grad av omfordeling, og skatt på arv og formue, skriver Jørgen Pedersen i sin nyeste bok.
politiskfilosofi.no
En liten gutt som sier til faren: "Dad, I'm considering a career in organised crime. Faren svarer: "Government or private sector?"

En blogg om etikk og politisk filosofi fra forskere ved Universitetet i Bergen

Jørgen Pedersen, Espen Gamlund, Steinar Bøyum med flere skriver om aktuelle saker innen temaene etikk og politisk filosofi.