Hjem

Matrix biologi

Hovedinnhold

Cables and wires

Vi ønsker å forstå de molekylære og fysiologiske mekanismene som gjør at celler interagerer med sine omgivelser i vev. Vi undersøke både normal vev og patologiske situasjoner som betennelse, fibrose og kreft ved hjelp av metoder fra molekylærbiologi og cellebiologi.

Gruppen drives av to hovedforskere. Vennligst besøk deres nettsider for å lære mer om forskning i matrix biologi gruppen.

 

Gruppen er en del av forskningsenheten Metabolisme og kreft, samt del av Center for Cancer Biomarker (CCBIO) ved Institutt for biomedisin og Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen, samt å være partner for MOTIF-prosjektet finansiert av Norsk Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU).